Advice

BES i lert u แอพพลิเคชั่นที่ให้คุณอุ่นใจได้ 24 ชม.

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>BES i lert u แอพพลิเคชั่นที่ให้คุณอุ่นใจได้ 24 ชม. คลิกปั๊บรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันที โดยส่งตำแหน่งพิกัด GPS จากดาวเทียมผ่านระบบสมาร์ทโฟน ซึ่งโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพได้ติดตั้งระบบ “ BES i lert u” ร่วมกัน สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายให้ทุกโรงพยาบาลเป็นหนึ่งเดียว สามารถรับแจ้งขอความช่วยเหลือ และค้นหาข้อมูลตำแหน่งของคนไข้ได้ทันที

Comments are closed.

Pin It