Advice

แนวทางการรักษา และการฟื้นฟูโรคข้อเข้าเสื่อม

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>แนวทางการรักษา และการฟื้นฟูโรคข้อเข้าเสื่อม ในระยะต้นและระยะกลาง อาจรักษาด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ท่ายืน เดินหรือนั่ง, พยายามลดน้ำหนักในคนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน, ออกกำลังกายชนิดที่ไม่มีแรงกระแทก เช่น ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน การเดินในน้ำ หรือรักษาด้วยการใช้ยา ส่วนในระยะรุนแรงอาจมีการผ่าตัดร่วมด้วย โดยขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

Comments are closed.

Pin It