Advice

แก่แล้วต้องหมดอารมณ์ทางเพศจริงหรือ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ความต้องการที่จะมีกิจกรรมทางเพศหรือสมรรถภาพทางเพศที่ลดน้อยลง ไม่ใช่อาการที่เกี่ยวโยงกับอายุที่มากขึ้น ถึงแม้ว่าเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นความต้องการที่จะมีกิจกรรมทางเพศจะลดน้อยลง นอกจากนี้ ผู้ชาย กับผู้หญิงก็จะประสบภาวะเกี่ยวกับทางเพศที่แตกต่างกันไปเมื่ออายุมากขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ แพทย์ทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สูตินรีเวช/ แบรนด์แอมบาสซาเดอร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ และผู้อำนวยการศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้ความรู้เรื่องอาการเบื่อหน่ายกิจกรรมทางเพศไว้ดังนี้

การก้าวสู่วัยทองของผู้หญิงหรือที่เรียกว่า menopause นั้น เกิดขึ้นในวัยหมดประจำเดือน โดยที่รังไข่จะผลิตฮอร์โมนเพศหญิงหรือเอสโตรเจนน้อยลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ร่างกายเกิดอาการร้อนๆ หนาวๆ เหงื่อออกกลางคืน อารมณ์แปรปรวน น้ำหนักขึ้น มีความหงุดหงิดและวิตกกังวล

แต่การก้าวเข้าสู่วัยทองของผู้หญิงนั้นไม่ได้หมายความว่าความต้องการที่จะมีกิจกรรมทางเพศจะต้องลดน้อยลง เนื่องจากอารมณ์ทางเพศของผู้หญิงนั้นไม่ได้เกิดจากระดับฮอร์โมนหรือภาวะทางร่างกายโดยตรง ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้นการมีกิจกรรมทางเพศส่วนใหญ่จะเป็นการตอบสนองอารมณ์ความสนุกสนานและปีติยินดี สร้างความใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งกับคู่ครองและเพื่อความตื่นเต้น เนื่องจากว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องมีกิจกรรมทางการเพศเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายเมื่อมีระดับฮอร์โมนเพศที่พุ่งสูงขึ้นหรือเพื่อสืบทายาทอีกต่อไป

ผู้ชายนั้นเมื่ออายุมากขึ้นและประสบกับภาวะที่ฮอร์โมนเพศถดถอยก็จะเปรียบเสมือนการก้าวเข้าสู่วัยทองของผู้หญิงได้เช่นกัน โดยที่ทางการแพทย์จะเรียกภาวะนี้ว่า Andropause ซึ่งวัยทองในเพศชายนั้นจะแตกต่างกับผู้หญิงตรงที่ผู้หญิงจะประสบกับภาวะขาดฮอร์โมนอย่างเฉียบพลันในขณะที่ผู้ชายจะเป็นกรณีค่อยเป็นค่อยไป โดยที่อัตราการลดลงในฮอร์โมนเพศชายจะลดลงปีละ 1% โดยประมาณเมื่ออายุ 35 ปีขึ้นไป ในภาวะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปกติ โดยที่อัตราลดจะมากกว่านั้นเมื่อร่างกายไม่แข็งแรง เช่นพักผ่อนไม่เพียงพอ ร่างกายเหนื่อยล้า และเครียดตลอดเวลา

ผู้ชายที่อยู่ในภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายจะประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์หลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงในความต้องการ หรือสมรรถภาพทางเพศ นิสัยในการนอน การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย มีไขมันสะสมมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ เช่น ไม่มีแรงจูงใจ ขาดความมั่นใจ ซึมเศร้า และความจำถดถอย

การรักษาอาการวัยทองนั้นทำได้โดยการปรับระดับฮอร์โมน ระดับสารอาหาร และการออกกำลังกาย

คนส่วนใหญ่นั้นจะไม่เจอปัญหาร้ายแรงของภาวะวัยทอง และยังรู้สึกมีชีวิตชีวา สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีอารมณ์กระตุ้นเร้าใจและความต้องการทางเพศได้หากมีการดูแลสุขภาพที่ดีตลอดเวลา โดยที่เวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและการสร้างสมดุลเฉพาะบุคคลก็สามารถเป็นตัวแปรหลักในการป้องกันไม่ให้ร่างกายต้องประสบปัญหาในภาวะวัยทองได้มากทีเดียว

ข้อมูลจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ในเครือ รพ.บำรุงราษฎร์ https://www.vitallifeintegratedhealth.com

Comments are closed.

Pin It