Advice

เปิดกามสูตร! “การร่วมเพศ” เป็นมากกว่าเพื่อให้กำเนิด!/Dr.DEN Sexociety

Pinterest LinkedIn Tumblr

คอลัมน์ Sexociety โดย Dr.DEN

อาจจะพูดได้ว่า กามสูตร คือ ตำราทางเพศอันเก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่อารยะชนเคยมีมา มันเป็นเอกสารอันน่าทึ่งซึ่งหยั่งลึกลงในขนบสังคมและการเมืองของอินเดียเมื่อ 2000 ปีก่อน กามสูตรเป็นมากกว่าวรรณกรรมอันพากเพียร จริงๆแล้วความขัดสนทางวรรณกรรมที่เกี่ยวกับอินเดียโบราณ ทำให้กามสูตรเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจอารยธรรมมนุษย์อันเก่าแก่ที่สุดในโลก

มันน่าทึ่งจริงๆ ที่การศึกษารายละเอียดของพฤติกรรมทางเพศมีขึ้นเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อน สิ่งที่ทำให้ตำราเล่มนี้มีเอกัตภาพยิ่งขึ้นก็คือ ข้อเท็จจริงที่ว่า ข้อมูลหลายอย่างจากการศึกษาของวัตสญาณ ซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นั้น คงทนต่อการพิสูจน์ของกาลเวลา

กามสูตร ได้ชื่อของมันมาจาก กามเทวดา เทพเจ้าแห่งความรักของฮินดู เนื้อหาซึ่งหลายส่วนของมันย้อนหลังไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 1 มีทั้งหมด 1,250 โศลก ซึ่งแบ่งเป็น 7 ภาค รวม 36 บท

เรื่องของกาม (ความรัก/ความใคร่) และศาสนา ซึ่งเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ถูกพรรณนาไว้อย่าตรงไปตรงมาในมหากาพย์ต่างๆ ของฮินดู เช่น มหาภารตะ และไม่มีอะไรเหลือให้จินตนาการเลยถ้าเรามองมหาวิหารที่ประดับด้วยสิ่งที่ถูกตีตราอย่างไม่ถูกต้องว่า “กามาวิจิตรศิลป์” (EROTIC ART)

เราต้องเข้าใจเสียก่อนว่าในขนบของคนอินเดียนั้น มีเส้นบางๆ แบ่งอยู่ระหว่าง SEX กับ ศาสนา

จริงๆแล้ว พฤติกรรมทางเพศอันนอกลู่นอกทางของบรรดาเทพเจ้านั้น ถักร้อยอยู่ในพิธีกรรมและประเพณีของศาสนาฮินดูอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน

ประติมากรรมทางเพศอันโจ่งแจ้ง ถูกแกะสลักบนวิหารฮินดูทั่วอินเดีย วิหารอันโด่งดังที่สุด คือ ที่ คาชูราโฮ ในอินเดียกลางและ โกนารัก ในแคว้นโอริสสา ย้อนหลังไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 และ 13 ตามลำดับ ในยุคคัมภีร์พระเวท เป้าหมายแห่งชีวิตมนุษย์ ซึ่งเรียกว่า บุรุษสัตถะนั้น ถูกจัดเป็นหมวดหมู่ แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ธรรมะ อรรถะ กามะ และเรียกโดยรวมว่า “ไตรภาคี”

ธรรมะ หรือ ความถูกต้องดีงาม ถูกพิจารณาว่าสำคัญที่สุดในฐานะที่เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของชีวิตทางโลกย์ตามกฎของธรรมชาติ

อรรถะ หมายถึง การสะสมความสะดวกสบายทางโลกย์ และเน้นขั้นคฤหัสถ์อาศรม
(ขั้นของการสร้างครอบครัว) ซึ่งเป็นช่วงสะสมความมั่งคั่งและทรัพย์สิน

กามสูตร อยู่ในภาคที่สามของบุรุตสัตถะนี่เอง กล่าวคือ กามะหรือความปรารถนาทางเพศนั้นเป็นศูนย์กลางสำหรับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ ตรงนี้มีกฎกล่าวไว้ว่า การร่วมเพศควรเป็นมากกว่าการกระทำเพื่อให้กำเนิด ควรได้รับความยินดีสูงสุดจากมัน อย่างไรก็ตาม ควรรื่นเริงแต่พอประมาณ

เกร็ดกามสูตร

ก่อนที่จะเริ่มเนื้อหาของมัน เราลองมาดูเกร็ดความรู้บางประการของกามสูตรกันสักหน่อย ถือเป็นการอุ่นเครื่องก็แล้วกันนะครับ

ปัตมินี ผู้หญิงที่มีใบหน้างดงามราวเดือนเพ็ญ เรือนร่างของเธออรชรเหมือนดอกมัสตาร์ด ผิวของเธอนุ่มราวดอกบัวเหลือง นัยน์ตาของเธอสุกสกาวและงดงามราวลูกตากวาง มีความสามารถทางศิลปวิทยาหลายแขนง ถือเป็นยอดกัลยาณีที่คู่ควรกับชายชั้นสูงในสังคมฮินดู

คณิกา หญิงงามเมืองผู้มีบุคลิกดี มีความงดงามและคุณสมบัติที่ดีอีกหลายประการ นอกจากนี้ยังต้องมีความเชี่ยวชาญในกามศาสตร์และศิลปะที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการขับร้อง เล่นเครื่องดนตรี หรือเต้นระบำ เธอคือหญิงสาธารณะระดับสูงสุดสำหรับชนชั้นสูง

สตรีเพศ ผู้หญิงควรเรียนรู้ศิลปะการปรุงแต่งตัวเอง การดูดี มีคุณภาพดี และความเยาว์วัย เป็นสิ่งจำเป็นต่อการยอมรับในสายตาของผู้อื่น
 
 

>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It