Gossip

“ชาตรี โสภณพนิช” เสียชีวิตไปแล้ว 2 ปี วันนี้พี่น้อง และลูกๆ หลานๆ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างเรียบง่าย

Pinterest LinkedIn Tumblr


หลังจากที่ “ชาตรี โสภณพนิช” อดีตประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี 2561 ด้วยโรคชรา สิริอายุได้ 84 ปี วันนี้พี่ๆ น้องๆ และบรรดาลูกๆ หลานๆ จึงต่างพร้อมใจรวมตัวกันเพื่อร่วมงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ณ สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม อาทิ เชิดชู โสภณพนิช, ชาญ โสภณพนิช, คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพคนปัจจุบัน และโชน โสภณพนิช บุตรชายเชิดชู โสภณพนิช เป็นต้น รวมทั้งบรรดาสะใภ้และหลานๆ ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักเสมือนเป็นการรวมญาติประจำปีอย่างไงอย่างนั้น

#CelebOnline #ชาตรีโสภณพนิช #ทำบุญอุทิศส่วนกุศล #คุณหญิงชดช้อยโสภณพนิช #รำลึก #ธนาคารกรุงเทพ

Cr.chodchoy7

Comments are closed.

Pin It