Event

ฉลอง 15 ปี “Cartier Women’s Initiative” ชวนนักธุรกิจหญิงไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

Pinterest LinkedIn Tumblr


คาร์เทียร์ (Cartier) ฉลองครบรอบ 15 ปีของโครงการ “Cartier Women’s Initiative” สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิง ให้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลก พร้อมมอบรางวัล Impact Awards (รางวัลการสร้างธุรกิจที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ให้แก่ผู้ประกอบการหญิงทั่วโลก ประจำปี 2022)


นับตั้งแต่ปี 2549 โครงการ Cartier Women’s Initiative ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 262 รายจาก 62 ประเทศ และมอบทุนทรัพย์รวมกว่า 222.4 ล้านบาท (6.44 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจ โดยทุกธุรกิจมีจุดมุ่งหมายอันหนึ่งเดียว นั่นก็คือแก้ไขปัญหาอันเร่งด่วนของโลกใบนี้


หลังจากฉลองครบรอบ 15 ปีของโครงการ Cartier Women’s Initiative เมื่อวันสตรีสากลในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ World Expo เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โครงการก็มุ่งมั่นหาหนทางที่จะขยายโอกาส ให้แก่ผู้ประกอบการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอันดีทั่วโลก เพื่อตอกย้ำและสร้างความมั่นใจว่า โครงการนี้ได้ดำเนินการควบคู่ไปกับ Ecosystem หรือระบบนิเวศน์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ


นอกจากนี้ เพื่อต่อยอดการเปลี่ยนแปลงอันสำคัญที่เกิดจากการดำเนินโครงการ จึงมอบรางวัล Impact Awards 9 รางวัลเป็นครั้งแรก ให้แก่อดีตผู้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ที่ดำเนินธุรกิจที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาล แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทการยกระดับคุณภาพชีวิต (Improving Lives) ประเภทการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Preserving the Planet) และประเภทการสร้างโอกาส (Creating Opportunities) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทมีพื้นฐานมาจากแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติ


สำหรับในปีนี้ โครงการ Cartier Women’s Initiative กำลังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการประจำปี 2023 ตั้งแต่วันนี้–30 มิถุนายน 2565 โดยได้ขยายประเภทรางวัลเพิ่มขึ้น ได้แก่ Regional Award และ Thematic Award

Comments are closed.

Pin It