Tag

SACICT

Browsing

สศท. หรือ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือชื่อเดิมคือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศ.ศ.ป) ประเดิมจัดเรียลลิตี้โชว์ประชันฝีมืองานคราฟต์ “SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” ดึงดารา – เซเลบ วงการบันเ

Continue Reading

“SACICT WAR CRAFT สงครามทำมือ” รายการเรียลิตีโชว์โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) รายการที่เฟ้นหาสุดยอดทีมออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ พัฒนา และชูจุดเด่นในด้านการยกระดับมูลค่าของศิลปหัตถกรรมไทย คว้

Continue Reading

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. (SACICT) เดินหน้าส่งเสริม “คุณค่าความเป็นไทย” อนุรักษ์สืบสานพระราชปณิธานงานด้านศิลปาชีพจัด “กิจกรรมเสวนาและประชุมวิชาการด้านศิลปหัตถกรรม” (Art and Craft Forum/Symposium

Continue Reading

เดินหน้าสืบสานพระราชปณิธาน พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ลงพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ (บ้านทุ่งจี้) จังหวัดลำปาง และการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจากใยกัญชง จังหวัดเชียงใหม

Continue Reading

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. ร่วมเฉลิม พระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. 63 โดยจัด “SACICT Mobile Gallery 2020” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “เส้นทางหัตถศิลป์ไทย ความภูมิใจของแผ่นดิน” น

Continue Reading

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนผู้ที่สนใจและคนรักผ้า ร่วมงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12” ในแนวคิด “ฝ้ายทอใจ สไตล์ลายอย่าง” “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ

Continue Reading

เซเลบออนไลน์ มีโอกาสร่วมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายกับศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ในกิจกรรม “SACICT จิตอาสา พัฒนาอาชีพ” ตามรอยการพัฒนา “ผ้าปัก” กับชุมชนชายขอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพและรา

Continue Reading

สงกรานต์ อิสสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัทชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา หรือ SRIPANWA โดยมี วรสิทธิ

Continue Reading

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดโครงการ “เส้นทางสายผ้าทอ Weaving Streets” ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการมุ่งเน้นการส่งเสริมให้รู้จักเส้นทางของผ้าทอมือในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ นำมาสู่การจับมือดีไซเนอร์ที่ม

Continue Reading

เพื่อพัฒนาและต่อยอดความรู้หัตถศิลป์ฝีมือช่างไทย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านหัตถศิลป์ในวัฒนธรรมร่วม ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณประชาธิปไ

Continue Reading
Pin It