Tag

RAKxa

Browsing

หลายประเทศนับให้เดือนกันยายนเป็น “เดือนโยคะแห่งชาติ” (National Yoga Month) ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2008 โดย กระทรวงสาธารณสุขของอเมริกา เพื่อให้คนเห็นถึงประโยชน์ต่อสุขภาพกายและใจจากการฝึกโยคะ อีกทั้งยังฝึกด้วยตัวเองได้ที่บ้าน

Continue Reading
Pin It