Tag

ไทยเบฟเวอเรจ

Browsing

จากความมุ่งมั่นในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 ตั้งเป้าจะนำโครงการเข้าโรงเรียนให้ครบ 77 จังหวัดภายใน 3 ปี โดยตลอดระยะเวลา 2

Continue Reading

มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยรวมผลงานศิลปินนานาชาติ BAB is Back!

Continue Reading
Pin It