Tag

แพทริค

Browsing

ในปัจจุบันที่โลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยการสื่อสาร กำแพง เชื้อชาติและภาษาถูกทำลายลงด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย การมาของอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์ ทำให้การเข้าถึงสื่อต่างๆ ของผู้คนในทั่วทุกมุมโลกได้แทบไม่ต่างกัน เปิดโอกาสให้คนไทยเราสาม

Continue Reading
Pin It