Tag

เด็ก

Browsing

“การเล่นกีฬา” เป็นพื้นฐานสำหรับเด็กที่นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว กรทิพย์ ฐิติธรรมจริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า ยังสามารถฝึกให้เด็กๆ มีวินัย มีความอดทน สุขภาพจิตดี ฝึกการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตให้ประสบความสำเร็จ โดยที่คุณพ่อคุณแม่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกหันมารักการเล่นกีฬา เพื่อความสำเร็จในชีวิตง่ายๆ เพียงเทคนิค 3 ข้อ เริ่มจาก

Continue Reading

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน คือคำขวัญวันเด็กสำหรับปี พ.ศ.2556 นี้ พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็จะพาเด็กๆ ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ บ้างก็ไปรับประทานอาหาร ไปเดินชอปปิ้ง เพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานและทำกิจกรรมกับครอบครัว แต่ถ้าครอบครัวไหนไม่ได้ออกไปข้างนอก ก็สามารถจัดกิจกรรมเล่นเกม หรือปาร์ตี้กันในบ้านก็ได้

Continue Reading
Pin It