Tag

เซเลบสาวต่างประเทศ

Browsing

คนจากสองประเทศยุโรปตะวันออก ที่คนไทยบางคนอาจจะแทบไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนของแผนที่โลก หลังจากเกิดกรณีพิพาทเรื่อเชื้อชาติ รวมทั้งผู้อพยพลี้ภัยการเมืองในเบลารุสเข้าสู่โปแลนด์หนักข้อขึ้น จนต้องร้องให้สหภาพยุโรปเข้ามาเป็นตัวการไกล่เกลี่

Continue Reading
Pin It