Tag

เชฟดาวรุ่ง

Browsing

สมัยก่อนอาชีพที่อยู่หน้าเตา อาจจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่ เพราะถือเป็นงานใช้แรงงาน งานบริการ ผู้รากมากดีมักไม่นิยมให้ลูกหลานทำ แต่ในยุคนี้ ความคิดและทัศนคตินั้นได้เปลี่ยนไปแล้วแบบ 360 องศา เพราะทุกวันนี้อาชีพเชฟเป็นสายงาน

Continue Reading
Pin It