Tag

วิธีล้างหน้า

Browsing

โดย นพ.กฤษดา ศิรามพุชไม่น่าเชื่อว่ากิจวัตรประจำวันอย่างการล้างหน้าจะต้องมีผู้คงแก่เรียนมาบอก ทั้งยังเป็นผู้รู้ระดับคุณหมอเสียด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่เสียหายอะไรเลย ซ้ำรู้แล้วยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเสียด้วย เพราะเทคนิคการล้างหน้าที่จะค

Continue Reading
Pin It