Tag

ถนอม

Browsing

By Lady Manager1. สำหรับชุดว่ายน้ำตัวใหม่ที่เพิ่งแกะออกจากถุง ให้แช่ชุดว่ายน้ำในน้ำเปล่าผสมกับน้ำส้มสายชูเป็นเวลา 30 นาทีเป็นอย่างแรกเลย (น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำเปล่า 1/2 แกลลอน) เพื่อป้องกันสีสันของชุดสวยไม่ให้ซีดจางก่อนเวลาอันควร

Continue Reading
Pin It