Tag

ตระกูลวอลตัน

Browsing

หุ้นของวอลมาร์ทพุ่งขึ้นมากกว่า 10% ทำให้ครอบครัวผู้บริหารร่ำรวยเพิ่มขึ้นอีกถึง 11.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีความรวยของบลูมเบิร์ก รายงานว่า ทายาทของ วอลมาร์ท มีทรัพย์สินรวมกับถึง 163.2 พันล้าน ซึ่งมากกว่าเจฟฟ์ เบซอส, บิล เกตส์ และ

Continue Reading
Pin It