Tag

คุณหญิงศศิมา

Browsing

กว่า 2 ปีแล้วที่ คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ ขยับปากกาเขียนอัตชีวประวัติของตัวเอง ในช่วงเวลาที่เกือบจะสายเกินไป ความจริงของชีวิตอันก่อให้เกิดทุกข์โศกยิ่งใหญ่ คือการจากไปอย่างกะทันหันเมื่อปีที่แล้วของสามีผู้เป็นที่รัก เฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ ที่ครองรักกันมายาวนานกว่า 50 ปี ความสูญเสียครั้งนี้สอนให้คุณหญิงศศิมา เข้าใจได้ว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ตัดสินใจหรือกระทำในชีวิตนั้น มักมีสิ่งผิดพลาดทั้งใหญ่และเล็กแฝงอยู่มากมาย กว่าจะรู้ตัวบางครั้งก็เกือบจะสายเกินไป ทว่า ความรู้สึกท่ามกลางความทุกข์ที่ได้รับในครั้งนี้ของคุณหญิงศศิมา ถือเป็นบทเรียนล้ำค่า ที่สามารถนำมาบรรจุเป็นบทจบของหนังสือ “บังเอิญ” เล่มนี้ได้อย่างทันเวลา

Continue Reading
Pin It