Tag

การดื่มชา

Browsing

วัฒนธรรมการดื่มชามีมานานนับหลายร้อยปี และความน่าอัศจรรย์ใจคือ ไม่ว่าจะอารยธรรมไหน ตะวันตก ตะวันออก ต่างก็นิยมชมชอบการดื่มชาไม่น้อยหน้ากัน ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ จีน อินเดีย ไปจนถึงตะวันออกกลาง ความหอมและรสชาติละมุนของชา

Continue Reading
Pin It