Tag

กล่องสุ่ม

Browsing

ทุกๆ คนชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ ใน ‘กล่องสุ่ม’ ที่ไม่มีใครรู้ว่า ด้านในบรรจุอะไรไว้บ้าง จึงกลายเป็นความสนุกสนาน น่าตื่นตาตื่นใจ‘กล่องสุ่ม’ ที่นิยมในบ้านเราคือ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล ซึ่งฝรั่งเรียกว่า Mystery Boxes หรือบางทีก็เรียก Subscrip

Continue Reading
Pin It