What's News

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 19

Pinterest LinkedIn Tumblr


ลอรีอัล ประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักวิจัยสตรี ชิงทุนโครงการ “ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2564


ผู้สมัครต้องเป็นสตรีไทย อายุไม่เกิน 40 ปี เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” จะมอบทุนสูงสุดจำนวน 5 ทุน ทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

อินเนส คาลไดรา กรรมการผู้จัดการ ลอรีอัล ประเทศไทย กล่าวว่า “เพราะโลกต้องการวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต้องการสตรี ลอรีอัลจึงไม่เคยหยุดสนับสนุนนักวิจัยสตรีไทยมาตลอด 19 ปี โดยในช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญทั้งวิกฤตโควิด-19 และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงนี้ วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญและเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติ ซึ่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นอกจากต้องใช้ความมานะอุตสาหะในการคิดค้นและวิจัยแล้ว วิทยาศาสตร์ยังต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในด้านปัจจัยและกำลังใจ เรารู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุน”

“ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” เปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.fwisthailand.com ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ และสอบถามเพิ่มเติมที่อีเมล FWISTH@loreal.com

Comments are closed.

Pin It