What's News

มีหวังหรือจะยั้ง Hand

Pinterest LinkedIn Tumblr

ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ไหนๆ ตามชอปของ “แรไอเท็ม” (Rare Item) ทั้งออร์แกนิค สุขภาพ อาหาร ขนม ผลไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่น เหล่านี้กันอยู่แล้ว ถึงเวลาเหล่าเซเลบริตี พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, เอย-ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, กิ๊ฟ-กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์, มะปราง-ปัทมวดี เสนาณรงค์ รวมพลกันในพิธีเปิดงาน “Central Group Farmers’ Market ประชารัฐ โมเดิร์นเทรด” รวบรวมสินค้าจากฟาร์มสู่เมืองทั้ง 4 ภาค ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ของก็ดี คอนเซ็ปต์ก็ดี ได้เลือกจุใจ แถมรายได้เข้ากระเป๋าเกษตรกรเต็มๆ มีหรือสาวๆ แต่ละคนจะยั้ง Handdddd !

กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์
พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา

Comments are closed.

Pin It