What's News

เคทีซีจัดทริปทำดีกลางปี “ราชบุรี…มีดีมากกว่าโอ่ง”

Pinterest LinkedIn Tumblr


นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมทำดีกลางปี “ราชบุรี…มีดีมากกว่าโอ่ง” ชวนสื่อมวลชนไปร่วมรู้จัก “ราชบุรี” ในอีกมุมมองหนึ่งที่คนมักนึกถึงเพียงแค่โอ่งมังกรอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แต่ด้วยอัตลักษณ์ของดินแดนแห่งชาติพันธุ์และวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองที่มีความรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมายาวนานกว่า 2,000 ปี จึงเป็นเมืองที่มีเสน่ห์เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีหลากหลายที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัว โดยมี 3 วิทยากรนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวแบบเจาะลึกถึงความศรัทธา ความเชื่อ วิถีชีวิตของผู้คน และผู้เดินทางยังได้ร่วมกันสัมผัสโบราณสถาน โบราณวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ณ วัดคงคาราม วัดขนอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี วัดมหาธาตุวรวิหาร และโครงการเรื่องของโอ่ง เมื่อเร็วๆ นี้Comments are closed.

Pin It