What's News

iGET จัดการแข่งขัน Friendship Cup ครั้งที่ 10 พร้อมมอบทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยจีน

Pinterest LinkedIn Tumblr


เครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวประจำประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก และสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีน “Friendship Cup ครั้งที่ 10” ในหัวข้อ China Dream and My Dream เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพฯ

ผศ.ชัชวาล หังสพฤกษ์ ประธานเครือข่ายการศึกษานานาชาติไทย-จีน หรือ iGET เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดงานครั้งนี้เป็นไปเพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาจีนและการแสดงความสามารถด้านภาษาจีน เป็นการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในด้านการเรียนภาษาจีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้านไทย-จีนขององค์กรวิสาหกิจจีนในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนอัสสัมชัญและมหาวิทยาลัยจีนในเครือข่ายของ iGET 2 แห่ง ได้แก่ Guangdong University of Foreign Studies เมืองกว่างโจว และ East China Nornal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนเรียนภาษา 1 ปี และยังมีผู้สนับสนุนอย่างสายการบินสปริงแอร์ไลน์ สนับสนุนตั๋วเครื่องบิน 2 ที่นั่ง และน้ำเต้าหู้โทฟุซังสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้ให้ผู้เข้าแข่งขัน รวมมูลค่ากว่าสองล้านบาท

ดร.หัว เซี่ย เลขาธิการสมาคมแลกเปลี่ยนบุคลากรไทย-จีน กล่าวว่า ปัจจุบันองค์กรทั้งรัฐบาลและเอกชนของจีนมีความต้องการบุคลากรที่ไม่เพียงแค่มีทักษะภาษาทางจีนเท่านั้น แต่ยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้วย ดังนั้น การร่วมกันเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนไทยที่มีความรู้ด้านภาษาจีนมีความตื่นตัวและมองไปถึงการประกอบอาชีพในอนาคต ในแต่ละปีมีนักเรียนเดินทางไปศึกษาต่อประเทศจีนกว่าสามหมื่นคนซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก แต่มีบัณฑิตที่จบมาในสายงานที่ตรงความต้องการขององค์กรน้อยมาก ในขณะที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศจีนมีสาขาในการเลือกเรียนที่หลากหลายมากกว่าในประเทศไทย แต่เด็กไทยมักจะเลือกเรียนด้านภาษาหรือการสอนภาษาจีน ซึ่งอาจจะมองว่าเรียนจบง่าย แต่เมื่อจบมาแล้วตลาดแรงงานน้อย เรามองเห็นปรากฏการณ์การขาดแคลนบุคลากรในสายงานเฉพาะทางต่างๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

รองศาสตราจารย์ หลัว อี้หยวน รองคณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกมหาวิทยาลัย Guangdong University of Foreign Studies ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านภาษาและการค้าระหว่างประเทศในมณฑลกวางตุ้ง กล่าวว่า การเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาชาวไทยมองประเทศจีนเป็นอีกจุดหมายในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยคุณภาพของโลก ปัจจุบันนักศึกษาต่างชาติรวมถึงนักศึกษาไทยเดินทางไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจีนเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นการเรียนในมหาวิทยาลัยจีนนั้น นอกจากจะได้ทักษะภาษาจีนแล้ว นักศึกษาจะสามารถสัมผัสชีวิตนานาชาติในรั้วมหาวิทยาลัยอีกด้วย ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยจีนก็มีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยมีหน่วยงานดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีนจะพบว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในการลงทุนและไม่แตกต่างจากการเรียนในประเทศไทยมากนัก

สำหรับการแข่งขันทักษะภาษาจีน “ Friendship Cup ” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยโรงเรียนภาษาสายสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันภาษาจีนที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก โดยการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีน เพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาจีนของผู้เรียนภาษาจีนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนภาษาจีนมีความรู้ ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งมีแรงจูงใจในการเรียนรู้เพื่อต่อยอดทางด้านภาษาจีนต่อไป ซึ่งการแข่งขัน Freindship Cup 10 ในงานนี้มี คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งผู้เข้าแข่งขันมาจากสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวนกว่า 30 สถาบัน


Comments are closed.

Pin It