What's News

“ลอรีอัล” ติดโผบริษัทน่ายกย่อง! ด้านส่งเสริมสตรีในที่ทำงาน

Pinterest LinkedIn Tumblr


บลูมเบิร์กได้คัดเลือก ลอรีอัล ให้เป็น 1 ใน 230 บริษัทที่ติดอันดับดัชนีความเท่าเทียมทางเพศปี 2019 (Bloomberg Gender-Equality Index) ซึ่งคัดเลือกตามความมุ่งมั่นของบริษัท ในการสร้างความโปร่งใสด้านการรายงานความเท่าเทียมทางเพศ และส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิงในที่ทำงาน โดยในปีนี้คะแนน GEI ของลอรีอัลเพิ่มขึ้นไปถึง 93.50 คะแนนจากทั้งหมด 100 คะแนน

ลอรีอัลเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน จุดไฟความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้ลุกโชน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและยอดการเติบโตให้สูงขึ้น ซึ่งในปี 2560 พนักงานของลอรีอัลทั่วโลกมีสัดส่วนผู้หญิง 69% ของพนักงานทั้งหมด 46% เป็นคณะกรรมการบริหาร 33% เป็นกรรมการผู้จัดการ และ 48% เป็นคณะกรรมการการจัดการ และในประเทศไทย มีสัดส่วนผู้หญิงเป็นคณะกรรมการบริหารกว่า 50% และเป็นระดับผู้จัดการกว่า 75%

ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศของบลูมเบิร์กมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปี 2018 และเมื่อรวมข้อมูลเข้ากับบริษัทจาก 10 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน 36 ประเทศในภูมิภาคต่างๆ พบว่าบริษัทเหล่านี้มีมูลค่าตลาดรวมกันถึง 9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีพนักงานรวมกว่า 15 ล้านคน เป็นผู้หญิง 7 ล้านคนทั่วโลก โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลจากอีก 13 ประเทศ ซึ่งรวมถึงอาร์เจนตินา จีน อิสราเอล และแอฟริกาใต้

Comments are closed.

Pin It