What's News

แพทตี้ อังศุมาลิน ร่วมสร้างมหานครสีเขียว

Pinterest LinkedIn Tumblr


บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) นำโดย สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง มอบเงินสนับสนุนกองทุนรักษ์ต้นไม้ใหญ่ พร้อมร่วมมือกับภาครัฐ และพันธมิตรสีเขียว บิ๊กทรีส์ (Big Trees) และเครือข่ายต้นไม้ในเมือง สานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านปรัชญา PROJECT GROW แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ มุ่งให้ทุกชีวิตเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน จัดงาน ‘AP GROW DAY’ ณ สวนรถไฟ เพื่อจุดประกายความตระหนักรู้แก่คนรุ่นใหม่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมไปด้วยกัน

อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ขึ้นศึกษากายภาพของต้นไม้ใหญ่ในสวนรถไฟในระดับความสูง 25 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ศึกษากว่า 50 เมตรกับรุขกรมืออาชีพ ภายในงานพบกับ ‘แพทตี้ – อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา’ ตัวแทนคนรุ่นใหม่กับภารกิจพลิกฟื้นคืนสีเขียวให้กับเมือง การ Reduce – Reuse – Recycle ที่ทำได้จริง รู้จักกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับโลก ไบโอชาร์ หรือถ่านชีวภาพ (BIO-CHAR) ปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติไร้สารเคมี กระถางใยมะพร้าว ทางเลือกใหม่ของการปลูกต้นไม้ และปิดท้ายด้วยดนตรีในสวนกับ บอย – ตรัย ภูมิรัตน์

Comments are closed.

Pin It