What's News

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นประธานจัดงานเดบูตองต์ กาล่า ไนท์ นางสาวไทย 2567

Pinterest LinkedIn Tumblr


ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานจัดงานเดบูตองต์ กาล่า ไนท์ นางสาวไทย 2567 โดยมี คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์, เกียรติคุณ ชาติประเสิรฐ, ปิยาภรณ์ แสนโกศิก, มณเฑียร ตันตกิตติ์ และสิปปทัศน์ ทับสุวรรณ มาร่วมงานอย่างคึกคัก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์


***


กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดงานแถลงข่าว เชิญชวนนักวิ่งสายบุญ ร่วมวิ่งปลอดคาร์บอนด์ “We can run: Fund for legs” เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานกลางท้องสนามหลวง ตั้งเป้าสนับสนุนการผลิตขาเทียม จำนวน100 ขา สร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการและตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 5 ล้านใบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 570 ตัน โดยมี พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงข่าว ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร์

***


มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ จัดโครงการ “ห้องเรียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลก, วิธีช่วยลดโลกร้อน, รู้จักการแยกขยะให้ถูกประเภท และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 5Rs ผ่านกิจกรรมการแข่งขันสะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับของรางวัล อาทิ กิจกรรม “แยกขยะกันเถอะ” และเกมบิงโก 5Rs เป็นต้น พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำนมพิสทาชิโอ แบรนด์ ซันคิสท์ และ ถั่วพร้อมทาน แบรนด์ นัท วอล์คเกอร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 23 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

Comments are closed.

Pin It