What's News

เครือเอ็ม บี เค มอบ “ตู้ส่งอิ่ม” ปันน้ำใจให้ประชาชน

Pinterest LinkedIn Tumblr


น้ำใจของคนไทยที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ทุกชีวิตกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเป็นการสร้างรอยยิ้มและให้กำลังใจกันผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ได้แก่ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พี่น้องสื่อมวลชน ร่วมเป็นจิตอาสาจัดทำ “ตู้ส่งอิ่ม” แบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นสู่ประชาชนและผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19


สำหรับกิจกรรม “ตู้ส่งอิ่ม” ของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค เกิดขึ้นจากโครงการ “เราจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนตลอดปีนี้ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยได้นำร่องติดตั้งจุดแรกที่สถานีตำรวจปทุมวัน ซึ่งมี นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของบริษัท และได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พาติกรณ์ ศรชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เป็นผู้รับมอบ


โดยเบื้องต้นวางแผนติดตั้ง 5 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 หน้าสถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน เพื่อแบ่งปันให้ชุมชนรอบศูนย์การค้าฯ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้สนับสนุนกิจกรรมชุมชนในการมอบน้ำดื่มให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และแจกน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จุดที่ 2 บริเวณโซน Side Walk ซึ่งเป็นทางเชื่อมเข้าศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ที่มีประชาชนทั่วไปสัญจรไปมาจำนวนมาก จุดที่ 3 บริเวณสำนักงานเขตสวนหลวง จุดที่ 4 และ จุดที่ 5 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสื่อมวลชนในการช่วยเหลือเรื่องสถานที่จัดวางตู้ส่งอิ่มให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งนอกจากการจัดทำตู้ส่งอิ่มแล้ว ทางศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังสนับสนุนเรื่องของกินของใช้จำเป็นสำหรับบรรจุใส่ในตู้ส่งอิ่มให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่


“ตู้ส่งอิ่ม” เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นจิตอาสา ร่วมกันแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติของโควิด-19 ให้แก่พนักงานและผู้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ และประชาชนทั่วไปที่มีน้ำใจ ได้นำสิ่งของเช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารที่รับประทานได้ทันที ของใช้ที่จำเป็น และน้ำดื่มมาใส่ในตู้ส่งอิ่ม ตามความสะดวกของแต่ละคน ซึ่งพนักงานของทุกศูนย์การค้าฯ จะช่วยกันบริหารจัดการ จัดสรรสิ่งของไปใส่ตู้ส่งอิ่ม


สำหรับ “ตู้ส่งอิ่ม” นี้ ประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากร่วมแบ่งปันและส่งมอบความสุขให้แก่คนในสังคม สามารถนำสิ่งของมาส่งมอบได้ที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ชั้น 8 และ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น G นอกจากนี้ ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค สามารถส่งมอบได้บริเวณใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 รวมทั้ง บริเวณจุดรับแจ้งเหตุ ลานกิจกรรมไนน์แควร์ ที่เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานจะส่งมอบ “ตู้ส่งอิ่ม” ให้เป็นสมบัติของชุมชนที่จะสามารถสานต่อโครงการได้ด้วยตัวเองต่อไป

Comments are closed.

Pin It