Lifestyle

"ปทุมมาราชินีป่าฝน" ร่วมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ ด้วยดอกไม้ของพ่อ

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” Emporium The Queen of Tropical Rainforest จัดแสดงทุ่งกระเจียวและปทุมมากว่าสองแสนดอกใจกลางกรุง โดยมีไฮไลท์สำคัญคือดอกกระเจียวชุด Royal Thai จำนวน ๙ สายพันธุ์ ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

แต่ก่อนที่จะไปชมปทุมมาสองแสนกว่าดอกใจกลางสุขุมวิท “ดิ เอ็มโพเรี่ยม” ได้พาเซเลบออนไลน์ มุ่งหน้าไปยัง “ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้
แปลงกระเจียวพ่อแม่พันธุ์ ณ ศูนย์บ้านไร่
โดย รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมบอกเล่าความเป็นมาของศูนย์บ้านไร่ฯ ว่า “ศูนย์บ้านไร่ฯ เป็นโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 80,000 บาท ในช่วงแรกเริ่ม ให้ศึกษาทดลองวิจัย ให้เอาความรู้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน และได้ริเริ่มงานด้านการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกหลายชนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 อาทิ ไม้ดอกกลุ่มกระเจียวและปทุมมา แกลดิโอลัส ว่านสี่ทิศ และบานชื่น”
แปลงกระเจียวพ่อแม่พันธุ์ ณ ศูนย์บ้านไร่
สำหรับลูกผสมกระเจียวชุด “Royal Thai” ศูนย์บ้านไร่ฯ ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และคัดเลือกกระเจียว 6 สายพันธุ์ เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี โดยการรวบรวมพันธุ์กระเจียวที่มีลักษณะเด่นพิเศษจากแหล่งกำเนิดในภูมิภาคต่างๆ ของไทยมาทำการคัดเลือกเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ลูกผสมที่มีความหลากหลายและมีลักษณะดีในด้านต่างๆ พร้อมมอบให้เกษตรกรไทยได้ทำการผลิตและขยายเพื่อส่งออกไปในตลาดโลก จนตอนนี้ประเทศไทยส่งออกดอกไม้กลุ่มกระเจียวและปทุมมาเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอันดับ 2 รองจากกล้วยไม้
แปลงกระเจียวพ่อแม่พันธุ์ ณ ศูนย์บ้านไร่
จากนั้นไปชมการสาธิตวิธีเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์ วิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ที่แข็งแรงปลอดโรค ชมแปลงกระเจียวพ่อแม่พันธุ์ ทดลองปลูกปทุมมาพันธุ์บ้านไร่สวีทจากหัวพันธุ์ พร้อมเยี่ยมชมสวนของคุณเรณู เกษตรกรที่หันมาปลูกปทุมมาและกระเจียวเป็นเวลาถึง 20 ปีเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกด้วย
แปลงกระเจียวพ่อแม่พันธุ์ ณ ศูนย์บ้านไร่
ส่วนอุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ ก็เตรียมปลูกกระเจียวสำหรับนำมาจัดแสดงงานนี้โดยเฉพาะ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน โดยจัดโครงการ “กระเจียวเพื่อน้อง ครั้งที่ ๒” สนับสนุนหัวพันธุ์กระเจียวกับโรงเรียนต้นแบบ เพื่อนำไปปลูกและนำผลิตผลดอกกระเจียวที่สมบูรณ์แบบมาขายคืน นำรายได้เข้าโรงเรียนเป็นทุนอาหารกลางวันให้นักเรียน ซึ่งในช่วงเทศกาลกระเจียวในปีนี้ ยังได้ขยายโอกาสเพิ่มพื้นที่การจำหน่ายดอกกระเจียวในงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” เพื่อนำรายได้จากการขายดอกกระเจียวสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆ ที่ขาดแคลน โดยภายในงานทาง เพ ลา เพลิน ได้นำเด็กๆ ในโครงการมาให้ความรู้และเพื่อจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปสอนการปลูกกระเจียวสำหรับผู้ที่สนใจด้วย
สาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
“ปทุมมาราชินีป่าฝน” เทศกาลดอกกระเจียวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม แบ่งพื้นที่การจัดแสดงงานทั้งสิ้น 4 โซน ได้แก่

โซนที่ 1 บริเวณ เอ็มโพเรี่ยม แกลลอรี่ จัดแสดงงานประติมากรรมนกยูงรำแพนเทิดพระเกียรติฯ ประดิษฐ์จากกระเจียวชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์มาประดับบริเวณหัวและหน้าของนกยูง และพันธุ์ไม้ตัดดอกอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมเวิร์คช้อปการปลูกหัวพันธุ์กระเจียวจากเด็กนักเรียนในโครงการกระเจียวเพื่อน้อง ท้องอิ่ม ของอุทธยานดอกไม้ เพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมจุดจำหน่ายหัวพันธุ์กระเจียวและไม้ดอกอื่นๆ
สาธิตวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โซนที่ 2 เอ็มโพเรี่ยม ชั้น จี เป็นการจัดนิทรรศการแสดงพันธุ์กระเจียวจากชุด Royal Thai จำนวน 9 สายพันธุ์ จากศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก พร้อมประติมากรรมนกยูงขนาดยาวกว่า 12 เมตร บนทุ่งกระเจียว

โซนที่ 3 บริเวณเอ็มโพเรี่ยม บริดจ์ จัดแสดงทุ่งกระเจียวหลากสี พร้อมทั้งอุโมงค์ไม้เลื้อย เช่น เดป, เฟิร์นราชินีหินอ่อน, เฟิร์นก้านยาว และโซนที่ 4 บริเวณเอ็มโพเรี่ยม ลิ้งค์ จัดแสดงทุ่งกระเจียว ร่วมกับงานจักรสาน เพื่อสื่อถึงงาน ศิลปาชีพด้านหัตถกรรม
ทดลองปลูกปทุมมาพันธุ์บ้านไร่สวีทจากหัวพันธุ์
ทดลองปลูกปทุมมาพันธุ์บ้านไร่สวีทจากหัวพันธุ์
ตัวอย่างการนำดอกกระเจียวและปทุมมามาประดับตกแต่ง
คุณเรณู เจ้าของสวนเกษตร กำลังสาธิตวิธีการเก็บดอกปทุมมา
แปลงดอกปทุมมา สวนคุณเรณู
แปลงดอกกระเจียว สวนคุณเรณู
แปลงดอกปทุมมา สวนคุณเรณู
ดอกปทุมมา สวนคุณเรณู
ดอกปทุมมา สวนคุณเรณู
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai
ดอกกระเจียวลูกผสมชุด Royal Thai

Comments are closed.

Pin It