Lifestyle

ชุดของขวัญ “Gift to Give” เปลี่ยนการให้ตามเทศกาล เป็นการให้ต่อไม่มีสิ้นสุด

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) สนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคม เปิด SET SOCIAL IMPACT FAIR 2017 ปีที่ 2 แบบออนไลน์ รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมมาจัด เป็นชุดของขวัญ ด้วยแนวคิด “Gift to Give” เปลี่ยนการให้ตามเทศกาล เป็นการให้ต่อไม่มีสิ้นสุด

SET SOCIAL IMPACT FAIR 2017 ในปีที่ 2 นี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นใน รูปแบบ online ที่สร้างความสะดวกแก่ผู้ซื้อ โดยยังคงวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและ บริการให้กับธุรกิจเพื่อสังคม บน SET Social Impact Platform โดยชุดของขวัญนี้นอกจากจะเหมาะกับ การให้ในเทศกาลสำคัญยังเหมาะกับทุกโอกาส ที่ต้องการส่งต่อการให้ที่ไม่สิ้นสุดไม่แค่เพียงผู้รับ ของขวัญเท่านั้น แต่ยังทำให้คนในสังคมได้รับโอกาสที่ดีขึ้น จากการที่ธุรกิจเพื่อสังคมได้เข้าไปช่วย แก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรีด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ รวมถึง การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็น ที่มาของ ”Gift to Give” เปลี่ยนการให้ตามเทศกาล เป็นการให้ต่อไม่มีสิ้นสุด

เรียกได้ว่าการเลือกของขวัญที่มีคุณค่า นอกจากจะสร้างความอิ่มใจแก่ผู้ให้ สุขใจแก่ผู้รับแล้วยัง ส่งต่อความสุข ด้วยการมอบโอกาสที่ดีขึ้นแก่คนในสังคมด้วย

ชุดของขวัญที่จัดเตรียมไว้มีทั้งหมด 7 ชุด ได้แก่ 1. ชุดบันทึกความห่วงใย (Set A 2,500 บาท) 2. ชุดใส่ใจใส่กระเป๋า (Set B 2,500 บาท) 3. ชุดป่าเขาที่เราแคร์ (Set C 2,500 บาท) 4. ชุดดริปกาแฟ ดูแลป่า (Set D 1,250 บาท) 5. ชุดแบ่งปันพลังฝัน (Set E 1,250 บาท) 6. ชุดข้าวสรรค์สร้างการศึกษา (Set F 750 บาท) 7. ชุดจิบชานำพาสังคม

ความพิเศษของของขวัญในแต่ละชุดคือ ประโยชน์ที่ได้จากการส่งต่อความสุขจากการให้ ตัวอย่าง เช่น ชุดบันทึกความห่วงใย ซึ่งในชุดประกอบด้วย ผ้าพันคอ จากผ้าโคกเมืองที่ย้อมสีด้วยดินภูเขาไฟ ช่วย สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี จาก 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 45 ราย เท่ากับเป็นการสร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส ดำเนินการโดย BIG TREES, ดินสอ (2 CM+) ซึ่งลดปริมาณไส้ดินสอที่ไม่ใช้(ช่วงปลาย) ลง 2 เซนติเมตร เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดย GREY RAY ในขณะที่ถั่วแมคคาเดเมียซอง จาก DOITUNG ช่วย ชาวเขาบนดอยตุงกว่า 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี ถือเป็นการช่วยเหลือทั้งในเรื่อง การพัฒนาชุมชนและสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาสรวมถึงสนับสนุนการ ศึกษา และสุขอนามัย

SET SOCIAL IMPACT FAIR 2017 มีผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมโครงการจำหน่าย สินค้าและบริการแล้ว 17 ราย ได้แก่ MIVANA, SIAM ORGANIC, DOITUNG, KIDKID, BHUKRAM, HEARTIST, WANITA, FOLKCHARM, GREY RAY, GREEN STYLE, NOKHOOK GROUP, B.R.E.A.D, LARINN BY DOU-BLE P, BIG TREES, SOCIALGIVER, LOCAL ALIKE และ HAPPY FARMERS

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลชุดของขวัญได้ที่ www.setsocialimpact.com ตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อ สินค้าล่วงหน้า (Pre-Order) ได้แบบออนไลน์ โดยติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ กรกนก ขุนศรี (แพน) โทร: 081-685-4264 ปุญญพัฒน์ จันทร์เรือง (โฟโต้) 087-454-9696 Email: gifttogivefair@gmail.com

SET A ชุดบันทึกความห่วงใย
SET B ชุดใส่ใจใส่กระเป๋า
SET C ชุดป่าเขาที่เราแคร์
SET D ชุดดริปกาแฟดูแลป่า
SET E ชุดแบ่งปันพลังฝัน
SET F ชุดข้าวสรรค์สร้างการศึกษา
SET G ชุดจิบชานำพาสังคม

Comments are closed.

Pin It