Lifestyle

ชม ช้อป สินค้าราคาพิเศษในงานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” 2561

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์
ร้านภูฟ้า ฉลองครบรอบ 16 ปี จัดงานมหกรรม “ภูฟ้า เดย์” 2561 เลือก ชม ช้อป สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน, สินค้าพิเศษจากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภค ในราคาลดสูงสุด 80% พร้อมกิจกรรมเวิร์คช็อป “แปรรูปผ้าปกากะญอ” เป็นถุงผ้าสุดพิเศษภายใต้แบรนด์ภูฟ้า รายได้เหนือรายจ่ายจัดสรรกลับไปช่วยพัฒนาชาวบ้านตลอดจนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยงานจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14-17 มิถุนายน 2561 นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ประธานคณะทำงานร้านภูฟ้า
ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ เชิญชวนมาร่วมงาน “ภูฟ้า เดย์” ปี 2561 มหกรรมสินค้าจากร้านภูฟ้า ลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้ได้นำสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาออกร้านมากมาย ประกอบด้วย ผ้าห่มทอมือ ผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอจากผ้าปกากะญอ ผ้าไหม ผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า กระปุกออมสินกะลามะพร้าว และอื่น ๆ อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เสื้อโปโลและเสื้อยืดคอกลม กระเป๋าผ้าแคนวาส กระเป๋าเป้ ปากกา แก้ว กระติกน้ำ สมุดบันทึก นาฬิกา ผ้าขนหนู ร่ม หมวก ฯลฯ และสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคหลากหลายรายการ มาร่วมจำหน่ายในราคาสุดพิเศษ ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวถือเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าร้านภูฟ้าที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ร้านภูฟ้า เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ถาวรของโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และที่สำคัญยิ่งคือผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาจัดสรรรายได้รายจ่ายของร้าน ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยการขยายกลุ่มอาชีพและการสนับสนุนการจัดการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและสามเณร รวมเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 149 ล้านบาทในช่วงสิบหกปีที่ผ่านมา
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ
โดยผลิตภัณฑ์ที่เลือกมาจำหน่ายภายในงานนี้ อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากผ้าปาเต๊ะ ที่ตัดเย็บโดยกลุ่มสตรีชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ในภาคใต้ ได้แก่ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไบก์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา และกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านไอร์บือแต อ.จะแนะ จ.นราธิวาส มีทักษะฝีมือด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ได้รับการส่งเสริมให้มารวมกลุ่มในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือการตัดเย็บ จากนั้น เริ่มกิจกรรมตัดเย็บแปรรูปผ้าปาเต๊ะเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า ทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือนและของใช้อเนกประสงค์ เช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ การสนับสนุนงานหัตถกรรมผ้าอันเป็นผลงานของกลุ่มสตรีเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสในชุมชนห่างไกล
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ “ปกากะญอ”
ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บแปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ “ปกากะญอ” ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของชาวไทยภูเขา “ปกากะญอ” ในอ.แม่สอด อ.อุ้มผาง อ.ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก และ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ นำมาตัดเย็บแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ผ้า โดยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่บ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มอาชีพในพื้นที่บ้านด่านนาขาม อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ และกลุ่มแม่บ้านโรงเรียนนายร้อย จปร. อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก เป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวบ้านต่างพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ขาดแคลน ให้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าประเภทของใช้ในครัวเรือนมีหลากหลายชนิด เช่น กระเป๋ารูปแบบต่าง ๆ พวงกุญแจ กล่องใส่ทิชชู ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น แแแ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปชาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปชาสมุนไพร จากสมุนไพรที่มีคุณค่าทางสรรพคุณตำรายาไทยพื้นบ้าน เช่น มะระขี้นก ตะไคร้ ใบเตย หญ้าหนวดแมว มะตูม ขิง เป็นต้น กลุ่มชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ในหลายพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มแปรรูปบ้านนายาว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา กลุ่มแปรรูปบ้านบ่อหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่านได้รับการส่งเสริมให้นำสมุนไพรมาแปรรูปโดยได้รับคำแนะนำด้านการปลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมี การเก็บวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

ร้านภูฟ้า ดำเนินงานจัดจำหน่ายสินค้าในลักษณะธุรกิจขายปลีก โดยทางร้านเน้นวิธีการดำเนินงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี และมีนโยบายที่สำคัญคือ จะนำรายได้เหนือรายจ่ายจัดสรรกลับไปช่วยพัฒนาชาวบ้านตลอดจนเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตระหนักว่า ความจำกัดของผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านในโครงการฯ อาจเป็นปัญหาต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของร้าน เพื่อให้ทางร้านมีรายได้เหนือรายจ่ายกลับไปพัฒนาชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารต่อไปได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ให้แก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อยืด เครื่องใช้ในครัวเรือน ของที่ระลึก เป็นต้น ทำให้ร้านภูฟ้าสามารถดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่อง

พบกับงาน “ภูฟ้า เดย์” 2561 มหกรรมลดราคาสินค้าสุดยิ่งใหญ่ซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2561 บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. และติดตามข่าวสารโปรโมชั่นภายในงาน ได้ทางช่องทาง Facebook: PHUFA และเว็บไซต์ http://www.phufa.org หรือ โทร.0-2655-6242-3

Comments are closed.

Pin It