Lifestyle

คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซน พร้อมเหล่าคนรักหนังสือร่วมเปิด “หอสมุดเนียลสัน เฮส์” หลังการบูรณะ

Pinterest LinkedIn Tumblr


สมาคมหอสมุดเนียลสัน เฮส์ หอสมุดเอกชนเก่าแก่ย่านบางรัก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหอสมุดฯ ผู้สนับสนุน และคนรักหนังสือ ร่วมทำพิธีเปิดอาคารหอสมุดหลังการบูรณะซ่อมแซมอาคารเก่าแก่ทรงคุณค่าที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิคอายุกว่า 96 ​ปี ประกาศความพร้อมในการให้บริการโดยมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนย่านบางรัก เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างแรงบันดาลใจจากการอ่าน และได้รับเกียรติจาก คุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมพิธีเปิดและนำเสวนาในหัวข้อ “การแสวงหาคุณค่าของสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ” (Treasuring the Old and the New) พร้อมแนะนำหนังสือเล่มโปรด

นลิน วนาสิน ประธานคณะกรรมการบริหารหอสมุดเนียลสัน เฮส์ เผยว่า “อาคารหอสมุดเนียลสัน เฮส์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ปิดหอสมุดฯ เพื่อบูรณะซ่อมแซมอาคาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายแห่ง อาทิ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด ฯลฯ จากทุกแรงสนับสนุนทำให้ในวันนี้สมาคมฯ ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารจนแล้วเสร็จ และทำการเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากคุณสิริกิติยา เจนเซน มาร่วมในพิธีเปิด และร่วมเสวนาพูดคุยระหว่างคนรักหนังสือด้วยกันอีกด้วย”

คุณสิริกิติยา  เจนเซน
อาคารหอสมุดเนียลสัน เฮส์ แห่งนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียนชื่อ มาริโอ ตามานโญ (Mario Tamagno) ลักษณะอาคารเป็นรูปแบบนีโอคลาสสิค โดยผังอาคารเป็นรูปตัว H ทางเข้าเป็นห้องทรงกลมหลังคาทางเข้าเป็นโดม อาคารหอสมุดเนียลสัน เฮส์ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2525 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันหอสมุดเนียลสัน เฮส์ มีหนังสือให้บริการกว่า 17,000 เล่ม มีรูปแบบเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัคร ดำเนินการหาทุนเพื่อบริหารจัดการหอสมุดโดยการรับสมัครสมาชิก การบริจาค และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายคือ การเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมสำหรับชุมชน เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยและภูมิภาคศึกษา และโปรแกรมศิลปะวัฒนธรรม อาทิ Story Time ที่จัดทุกเช้าวันเสาร์ นิทรรศการศิลปะ คอนเสิร์ต เวิร์กช็อป ละคร และงานขายหนังสือประจำปี

“การเปิดหอสมุดเนียลสัน เฮส์หลังการบูรณะในวันนี้ สมาคมหอสมุดฯ มีความเชื่อมั่นว่า หอสมุดจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการให้ความรู้ และการพัฒนาแก่เยาวชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่บริการสาธารณะแก่คนรักหนังสือ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างให้สังคมการอ่านในประเทศไทย ให้มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต” นลิน วนาสิน กล่าวทิ้งท้าย


หนังสือเล่มโปรดของ คุณสิริกิติยา  เจนเซน

Comments are closed.

Pin It