Lifestyle

“โครงการหลวง” ส่งผักสดปลอดโรค 3 พันกิโลฯ ร่วมต้านภัยโควิด-19

Pinterest LinkedIn Tumblr


โครงการหลวง ส่งมอบพืชผักสด สะอาด ปลอดภัย กว่า 3,000 กิโลกรัม จากแปลงเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ให้แก่หน่วยงาน บุคคลต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขาดรายได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


ที่ผ่านมา โครงการหลวงได้นำผักผลไม้เมืองหนาวไปมอบแก่วัดสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่ ทั้งวัดเจดีย์หลวง วัดยางกวง และวัดร่ำเปิง เพื่อประกอบอาหารในโรงทานต่างๆ มอบผ่านตัวแทนสื่อมวลชนเชียงใหม่ เพื่อนำไปสนับสนุนการทำอาหารแจกประชาชนของกองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ รวมทั้งมอบแก่โครงการลานดิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้มีจิตกุศลนำไปประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกแก่ผู้ได้รับผลกระทบ


นอกจากนี้ ยังส่งมอบแก่เรือนจำกลางบางขวาง จ .นนทบุรี, เรือนจำกลาง ประจำเขต 5 เรือนจำพิเศษเชียงใหม่ เรือนจำกลางเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนการประกอบอาหารเลี้ยงบุคลากร ผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลนครพิงค์ (ป่าแงะ) และโรงพยาบาลสันกำแพง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน เสริมสร้างกำลังกายแก่ผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับเชื้อร้ายต่อไป


พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้ซื้อวัตถุดิบอาหารจากโครงการหลวงในราคาถูก โดยเปิด Outlet ชั่วคราว สาขาศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และยังมี Outlet สาขาแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สำหรับผู้ที่ต้องการสั่งซื้อผักในปริมาณมาก สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานขายโครงการหลวงเชียงใหม่ โทร. 053-211-613 และสำนักงานขายโครงการหลวงกรุงเทพฯ โทร 0-2579-4747 พร้อมให้บริการขนส่งถึงที่

Comments are closed.

Pin It