Lifestyle

“อินเทอร์เน็ต” ก็มีฉลากตรวจสอบคุณภาพเช่นกัน!!

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้อินเตอร์เนตคือส่วนหนึ่งของชีวิตเรา “อินเทอร์เน็ต” ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ก็มีฉลากแสดงรายละเอียดเช่นกัน โดยปกติแล้วเมื่อต้องการซื้อสินค้าที่มีหลากหลายยี่ห้อให้เลือก ก่อนตัดสินใจซื้อสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกคือ Spec ของสินค้า หรือฉลากของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ราคา ส่วนประกอบ สถานที่ผลิต ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ซึ่งเรามีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ตดีๆ สักยี่ห้อหนึ่งมาฝากกัน อันดับแรกเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://internet.nectec.or.th ซึ่ง NECTEC ได้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ ISP ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway และจากผู้ให้บริการ Internet Gateway เชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange ที่หน้าเว็บนี้เปรียบได้กับฉลากที่บอกส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ต” ที่ ISP แต่ละรายจัดหาไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้ใช้อย่างเราๆท่านๆนั่นเอง

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ใช้บริการที่ใช้งานทั่วไป และผู้ใช้บริการระดับองค์กรสามารถเข้าไปตรวจสอบ Spec หรือองค์ประกอบของ Internet ที่ ISP นำมาให้บริการแก่ท่านได้ เนื่องจากมีการ Update ข้อมูลการเชื่อมต่อทุกๆเดือน ในขณะเดียวกันผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตก็สามารถตรวจสอบโครงข่ายของผู้ให้บริการ Internet Gateway ซึ่งรวมถึง CAT ด้วยวิธีการง่ายๆในการตรวจสอบคือ ยิ่งมีวงจรการเชื่อมต่อไปยัง International internet provider และ Thailand internet exchange ยิ่งมากยิ่งดีทั้งในแง่ของจำนวน Bandwidth และจำนวนวงจรที่เชื่อมต่อ เนื่องจากการมีจำนวน Bandwidth มาก หมายถึงองค์กรนั้นมีความพร้อมเพื่อรองรับการใช้บริการของลูกค้าที่มากด้วย แต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการมีจำนวนวงจรเชื่อมต่อไปในหลายเส้นทางและหลากหลายภูมิภาคจะยิ่งทำให้การใช้งานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็น Diversity ซึ่งกันและกัน หากเส้นทางใดขาดไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ก็ยังมีเส้นทางที่เหลือให้สามารถส่งผ่าน Traffic internet ได้

แล้วข้อมูลจากเว็บ NECTEC บอกอะไรบ้าง ? แล้วดูอย่างไร ?

ตรงนี้ไม่ยากค่ะ โดยส่วนใหญ่ ISP จะให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เราได้จะต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ วงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศ (IX : Thailand Internet Exchange) และวงจรแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ (IIG : International Internet Gateway) ซึ่งข้อมูลจากเว็บ NECTEC จะบอกให้ทราบว่า ISP แต่ละรายมีการต่อ IX และ IIG กับผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดบ้าง และมีการเชื่อมต่อด้วยปริมาณมากน้อยเพียงใด ขอตั้งข้อสังเกตง่ายๆว่ายิ่ง ISP มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่มาก และมีการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการ Internet Gateway มากรายยิ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตของ ISP รายนั้น อย่างน้อยก็บอกให้ทราบว่า ISP รายนั้นมีปริมาณ Bandwidth ที่เตรียมไว้สำหรับให้บริการอีกมาก อีกทั้งการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Internet Gateway ที่มากรายจะช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการให้บริการที่ต้องหยุดชะงักลงหากผู้ให้บริการ Internet Gateway รายใดรายหนึ่งเกิดปัญหาขัดข้องได้ แต่ไม่ว่าอย่างไร ทั้ง IIG และ IX จากข้อมูลของ NECTEC จะเห็น ผู้ให้บริการ ISP รายใหญ่ในประเทศเกือบทุกรายจะเชื่อมต่อใช้บริการกับ CAT ด้วยปริมาณ Bandwidth ที่สูง ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ที่บอกได้ว่า ISP รายใหญ่ยังคงให้ความไว้วางใจใช้บริการ CAT Internet Gateway อย่างมากเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าในกลุ่ม Corporate ขององค์กร

 
>> อัปเดตข่าวในแวดวงสังคม กอสซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net หรือ App Store ได้แล้วที่ celeb online ipad edition

Comments are closed.

Pin It