Lifestyle

“พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” หนังสือล้ำค่าที่ควรมีไว้

Pinterest LinkedIn Tumblr


เพื่อเฉลิมฉลองวาระ 66 ปีในปีนี้ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน จึงจัดทำหนังสือล้ำค่า “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” รวบรวมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และความเชื่อเกี่ยวกับพระปรางค์โดยนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เตรียมมอบให้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั่วประเทศ พร้อมวางจำหน่ายให้ผู้สนใจที่เอเชียบุ๊คส์และบุ๊คกาซีน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชวราราม
โชติพัฒน์, อาทินันท์ พีชานนท์

อาทินันท์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์ฯ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ก่อตั้งในวันที่ 9 ก.ค. 2489 เป็นเวลา 66 ปีแล้ว อาคเนย์ได้นำรูปแบบของพระปรางค์วัดอรุณฯ มาเป็นตราสัญลักษณ์ประจำบริษัท ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของตราสัญลักษณ์นี้เสมอมา และมีความเชื่อในความหมายอันเป็นสิริมงคลของคำว่า “อรุณ” ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสว่างไสวแห่งการเริ่มต้นเช้าวันใหม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นนิมิตรหมายอันดีให้บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและการบริการที่เป็นเลิศอยู่เสมอ องค์พระปรางค์วัดอรุณฯ ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สื่อให้ชาวโลกได้รู้จักประเทศไทย เช่นเดียวกับ อาคเนย์ เป็นบริษัทประกันของคนไทยที่คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศให้การยอมรับในฐานะบริษัทของคนไทยที่มีชื่อเสียงเคียงคู่สังคมไทยเสมอมา”

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำหนังสือเกี่ยวกับพระปรางค์ในประเทศไทย เพื่อ
รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบพระปรางค์ยุคต่างๆ ของไทย รวมถึงความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องในด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของการสร้างพระปรางค์ที่มีมาแต่โบราณ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของอนุชนไทยรุ่นหลัง
หนังสือเล่มนี้ค้นคว้าและเรียบเรียงโดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมี รศ.เสนอ นิลเดช เป็นที่ปรึกษา และ รศ.สมคิด จิระทัศนกุล เป็นบรรณาธิการ พร้อมทีมอาจารย์ผู้แต่ง 3 คนได้แก่ ผศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ, อ.พีระพัฒน์ สำราญ และ อ.พัสตราภรณ์ แก่นพรม โดยประมวลเนื้อหาของพระปรางค์ไทยที่ถูกบันทึกไว้ในที่ต่างๆ ลำดับเรื่องราวเป็นหมวดหมู่ อธิบายพัฒนาการพระปรางค์ตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็น 3 บท ได้แก่ “ปราสาทหิน” สถาปัตยกรรมขอมในดินแดนไทย “พระปรางค์” เอกลักษณ์ทางศิลปะสถาปัตยกรรมไทย และพัฒนาการรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ในสยาม โดยมีภาพประกอบแสดงรายละเอียดที่สำคัญไว้อย่างสวยงามในแต่ละยุคสมัย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถชื่นชมในศิลปวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย

หนังสือ “พัฒนาการพระปรางค์ในสยามประเทศ” มีขนาด 10” X 10” ปกแข็ง ความยาว 240 หน้า พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ราคา 2,500 บาท เป็นหนังสือเล่มแรกใน4 เล่มของชุดสิ่งพิมพ์ “อัศจรรย์วัดอรุณ” โดยหนังสืออีก 3 เล่มที่จะตามมาในชุดเดียวกันได้แก่ หนังสือคติสัญลักษณ์วัดอรุณราชวราราม หนังสือกระเบื้องจีนในพระปรางค์วัดอรุณฯ และหนังสือมรดกอนุรักษ์ นับได้ว่าเป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องราวของพระปรางค์ได้สมบูรณ์แบบเล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศไทย

Text by : ASTV ผู้จัดการรายวัน: สังคม-สตรี

 
>> อัพเดตข่าวในแวดวงสังคม ก็อซซิป แฟชั่น ความงาม และเที่ยว กิน ดื่ม เพิ่มเติมได้ที่  http://www.celeb-online.net

Comments are closed.

Pin It