Lifestyle

นานมีบุ๊คส์ประกาศผลรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11

Pinterest LinkedIn Tumblr

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี, สุวดี
นานมีบุ๊คส์ ประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 สร้างผลงานเขียนคุณภาพมากถึง 20 เรื่อง โดยนักเขียนที่ได้รับรางวัลจาก 6 ประเภท ทั้ง 26 คน จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในปีนี้

ศ.เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” มอบรางวัลให้แก่นักเขียนวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 ภายในงานมีตัวแทนคณะกรรมการทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ โตมร ศุขปรีชา, วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง, ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์, รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ และ ศศิธร วัฒนกุล พร้อมด้วยนักเขียนที่ได้รับรางวัล 26 คน
กรรมการ
ด้าน สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กก.บมจ. นานมีบุ๊คส์ เผยว่า “นานมีบุ๊คส์จัดประกวดรางวัล “แว่นแก้ว” ก้าวเข้าสู่ครั้งที่ 12 ตลอดเวลาที่ผ่านมารางวัล “แว่นแก้ว” ได้ผลิตนักเขียนฝีมือเยี่ยมและผลงานเขียนที่มีคุณค่าจำนวนมาก
นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่จุดประกายนักเขียนรุ่นใหม่ ให้สร้างสรรค์งานเขียนคุณภาพส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวงการวรรณกรรมของประเทศไทย ให้ก้าวหน้า ยิ่งไปกว่านั้น เวทีนี้ยังมุ่งหมายให้เกิดการส่งเสริมการอ่าน เพิ่มหนังสือดีเป็นทางเลือกให้แก่นักอ่าน และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไปพร้อมๆ กัน ใน 15 ปีของรางวัล “แว่นแก้ว” ได้สร้างนักเขียนหน้าใหม่ประดับวงการแล้วถึง 91 คน และได้จัดพิมพ์ผลงานทุกเล่มที่ได้รับรางวัลเป็นจำนวนถึง 98 เล่ม”

ผลการประกวดแบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน และประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “จุ๊ดจิ๊ดกับจิ๊ดจุ๊ด” โดย กุลธิดา จันทรวงศ์ ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ทายซิ! นี่หูใคร” โดย ยุวดี สุวรรณศักดิ์ชัย

ส่วนประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “เสียงเตือนในเสียงหวูดรถไฟ” โดย กร ศิริวัฒโณ ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “อินไซด์นายทวาร” โดย สุกิจ สุวานิช และ ประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่ รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล รางวัลชมเชย ได้แก่ เรื่อง “รอยสักชีวิต” โดย สวงค์ แก่นตาคำ (นามปากกา ส.แม่ปิง)

ผู้ที่สนใจประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 12 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้-20 ม.ค. 59 ประกาศผลเดือนพ.ค. 59 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nanmeebooks.com สอบถาม 0-2662-3000 ต่อ 5272 หรือ 5215


Comments are closed.

Pin It