Lifestyle

“เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด” รวมเรื่องสั้น 25 เรื่องสะท้อนปัญหาในสังคมไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>มูลนิธิสุภาว์เทวกุลฯ และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทนานมีบุ๊คส์จำกัด จัดงานมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 ในประเภทเรื่องสั้นขนาดสั้นเนื้อหาสะท้อนปัญหาในสังคมไทยที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อคนด้อยโอกาส พร้อมเปิดตัวหนังสือ “เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด” ผลงานรวมเรื่องสั้น 25 เรื่องที่ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2558

โดยมีผู้ได้รับรางวัลพิเศษ 3 เรื่อง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง “เงื่อน”โดยจรัญ ยั่งยืน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ทะเล”โดยอนันต์ เกษตรสินสมบัติ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ผ้าเปื้อนเลือด” โดยฉมังฉาย พร้อมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เรื่องสั้นขนาดสั้น-พลังและรสชาติกระแทกใจ” เพื่อให้ความรู้และเทคนิคแก่ผู้ที่สนใจในการเขียนเรื่องสั้นขนาดสั้น

ภายในงานได้รับเกียรติจาก สุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประธานมูลนิธิสุภาว์เทวกุลฯ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด โดยมี ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ กนกวลี พจนปกรณ์ เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ช่วงเปิดตัวหนังสือ “เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด” โดย จรัญ ยั่งยืน อนันต์ เกษตรสินสมบัติ และ ฉมังฉาย ร่วมเปิดใจถึงรางวัลที่ได้รับ จากนั้นเป็นเสวนาข้อสังเกตจากกรรมการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง นรีภพ (สวัสดิรักษ์) จิระโพธรัตน์ และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย ปิดท้ายด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เรื่องสั้นขนาดสั้น-พลังและรสชาติกระแทกใจ” โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง และนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมงานจากผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

ชมัยภร แสงกระจ่าง กล่าวว่า “การประกวดปีนี้ กำหนดให้เป็นเรื่องสั้นขนาดสั้น เพราะเห็นว่าคนรุ่นใหม่ มักไม่มีเวลาจะอ่านอะไรยาว ๆ …ทางมูลนิธิฯ จึงอยากจะทดลองว่า ถ้าหากเป็นการประกวดเรื่องสั้นขนาดสั้น นักเขียนจะสามารถสื่อความตามที่ต้องการไปสู่คนอ่านได้หรือไม่ และจะมีวรรณศิลป์ หรือไม่ ซึ่งผลการเขียนก็พิสูจน์ได้ว่า เรื่องสั้นขนาดสั้นยังมีพลังอยู่ ส่วนการพิสูจน์ว่า จะครองใจนักอ่านตามเป้าประสงค์ต้องติดตามดูกันต่อไป”

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กล่าวว่า“รวมเรื่องสั้น เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด ไม่เพียงแต่เป็นการรวมเรื่องสั้น 25 เรื่องของนักเขียนที่ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ครั้งที่19 เท่านั้น ยังได้รวมเรื่องสั้นเกียรติยศจากคุณกฤษณา อโศกสิน คุณชมัยภร แสงกระจ่าง สองศิลปินแห่งชาติ และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย อีกคนละ 1 เรื่อง ซึ่งทุกเรื่องล้วนมีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของคนด้อยโอกาสในสังคมไทยทั้งสิ้น เรื่องสั้นดังกล่าวทำหน้าที่ในการตั้งคำถามชวนให้ผู้อ่านได้ร่วมขบคิดและค้นหาคำตอบหลายเรื่อง ชี้ประเด็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มองข้าม เพื่อหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นในสังคมไทยของเรา นานมีบุ๊คส์ภูมิใจที่ได้จัดพิมพ์และได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับใช้สังคมผ่านตัวอักษรซึ่งนักเขียนสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสังคมไทย”

เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด รวมเรื่องสั้นขนาดสั้นที่ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี 2558 จำนวน 25 เรื่อง และเรื่องสั้นเกียรติยศจากกฤษณา อโศกสิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2531ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ.2557 และจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรมมือหนึ่ง อีก 3 เรื่องด้วย

ชมัยภร แสงกระจ่าง ผู้เขียนบทวิเคราะห์ ได้กล่าวสรุปว่า “นักเขียนผู้ได้รับรางวัลสะท้อนภาพสังคมออกมาอย่างชัดเจน เห็นปัญหาและน่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มีอำนาจและเกี่ยวข้องทุกระดับชั้นในขณะเดียวกัน การใช้เรื่องขนาดสั้นก็พิสูจน์ว่านักเขียนสามารถทำได้สั้นก็สื่อได้ครบถ้วนสะเทือนใจหนทางเดียวของนักอ่านคือ ทำอย่างไรจึงจะใช้โอกาสเท่าที่มีช่วยกันดูแลสังคมให้งดงามขึ้นกว่าเดิม และไม่เป็นเหยื่อใครเช่นเดียวกันก็ช่วยดูแลให้ใครๆก็ไม่เป็นเหยื่อใคร”

เงื่อน ทะเล และ ผ้าเปื้อนเลือด จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ราคาเล่มละ 145 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ร้านแว่นแก้ว และนานมีบุ๊คส์ช็อปทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามที่ Nanmeebooks Call Center 0-2662-3000 กด 1 www.nanmeebooks.comและ www.facebook.com/nanmeebooksfan :: Text by FLASH

Comments are closed.

Pin It