Dining Out

“Kid Mai Death Café” มรณานุสติ ผ่านกาแฟถ้วยโปรด

Pinterest LinkedIn Tumblr


>>”Kid Mai Death Café” หรือ มรณานุสติ คาเฟ่ ร้านกาแฟสุดลึกลับย่านอารีย์ซอย 1 ที่ฉีกกฎวงการคาเฟ่ในเมืองไทยอย่างสิ้นเชิง เริ่มตั้งแต่ทางเข้าร้านที่สร้างเป็นอุโมงค์สีดำมืดเต็มไปด้วยป้ายคำถามชวนให้ขบคิดถึงคุณค่าของชีวิตไปตลอดทาง และพอมาถึงส่วนคาเฟก็จะพบกับ Hi Light เป็นโลงศพตั้งตระหง่านให้ได้ลองไปทดลอง “ตายก่อนตาย” กันแถมเมนูไฮไลท์ยังมีชื่อสุดเก๋ไก๋ ว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อต้องการช่วยแก้ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนในสังคม คือ ความละโมบ และความเกลียดชัง ด้วยการเจริญมรณานุสติ ทั้งยังหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในสังคมที่หวาดกลัวในการพูดถึงความตาย ให้กลับมาระลึกถึงความตายอย่างสร้างสรรค์ เพราะยามระลึกถึงวาระสุดท้ายคนย่อมเร่งที่จะทำสิ่งที่มีคุณค่าดั่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการเจริญมรณานุสตินี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้เป็นผลงานวิจัยพัฒนาของ ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักนวัตกรรมด้านความคิด ที่ต้องการให้คาเฟ่แห่งนี่กลายเป็นสินค้าเชิงสัญลักษณ์ที่เป็นมากกว่าคาเฟ่ทั่วไปและสอดคล้องกับยุค 4.0 ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นโมเดลต้นแบบที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากความคิดเชิงนวัตกรรม ที่ไม่ได้มุ่งหวังเพื่อสร้างกำไรสูงสุด แต่ต้องการสื่อให้คนทั่วไปได้เข้าใจถึงความหมายของคำว่า “ความตาย” และใช้สติในการชีวิตมากยิ่งขึ้น


Comments are closed.

Pin It