Art Eye View

“ยินดีต้อนรับสู่การอำลา” ดำเนินการมากว่า 2 ทศวรรษ “หอศิลปวิทยนิทรรศน์” ถึงคราวอำลาวงการศิลปะ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—“ยินดีต้อนรับสู่การอำลา” ใครที่ติดตามความเคลื่อนไหวของ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ ทาง Facebook: The Art Center – Chula มาโดยตลอด ล่าสุดคงจะได้ผ่านตากับประโยคเชื้อเชิญนี้

เพราะนิทรรศการ Farewell: The Art Center’s Acknowledgments 2016 นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะครั้งสุดท้ายของหอศิลป์ฯแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 7 ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมเปิดให้ทุกคนได้เข้าชมแล้ว

ก่อนที่หอศิลป์จะยุติการดำเนินงาน ในต้นปี พ.ศ. 2560 (อันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของสำนักงานวิทยทรัพยากร หน่วยงานต้นสังกัด) หลังจากที่หอศิลป์เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการครั้งแรกของหอศิลป์ฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2538

หอศิลปวิทยนิทรรศน์ อำลาวงการศิลปะ ด้วยการเชิญศิลปิน 50 คน (ซึ่งที่ผ่านมาเคยร่วมงานกับหอศิลป์ฯ มีส่วนสร้างชื่อให้หอศิลป์ฯ และทำให้หอศิลป์ฯเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในวงการศิลปะไทยและนานาชาติ) นำผลงานมาจัดแสดงพร้อมกันในนิทรรศการครั้งสุดท้าย

ได้แก่ กมล เผ่าสวัสดิ์, กระสินธุ์ อินสว่าง, กฤช งามสม, เกศ ชวนะลิขิกร, คามิน เลิศชัยประเสริฐ, จักกาย ศิริบุตร, จักรพันธ์ วิลาสินีกุล, จักรวาล นิลธำรงค์, จิระพัฒน์ พิตรปรีชา, จุฬญาณนนท์ ศิริผล, เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ดาว วาสิกศิริ, ดุษฎี ฮันตระกูล, ตะวัน วัตุยา, เตยงาม คุปตะบุตร, เถกิง พัฒโนภาษ, ท๊อป จ่างตระกูล, ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ, นพไชย อังควัฒนะพงษ์, นรเศรษฐ์ ไวศยกุล, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, ประทีป สุธาทองไทย, ประพล คำจิ่ม, ปรัชญา พิณทอง, ปิยทัต เหมทัต, พินรี สัณฑ์พิทักษ์, มานิต ศรีวานิชภูมิ, เมธี น้อยจินดา, ไมเคิล เชาวนาศัย, ยุรี เกนสาคู, ลัทธพล ก่อเกียรติตระกูล, วสันต์ สิทธิเขตต์, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร, วิภู ศรีวิลาศ, วุฒิกร คงคา, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, สาครินทร์ เครืออ่อน, สืบแสง แสงวชิระภิบาล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, สุธี คุณาวิชยานนท์, สุรชัย เอกพลากร, อดิวิศว์ อังศธรรมรัตน์, อภินันท์ โปษยานนท์, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณและ อิ๋ง กาญจนะวณิชย์

นิทรรศการ Farewell: The Art Center’s Acknowledgments 2016 เปิดแสดงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลปวิทยนิทรรศน์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 18.30 น. สอบถาม โทร.0-2218-2965, Email: info.artcenterchula@gmail.com


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews