Art Eye View

“วิธีรักพระเจ้าอยู่หัว” ของจักรพรรดิ บุญมาเปรม จ.กาฬสินธุ์ ชนะเลิศประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์” ปีที่ 2

Pinterest LinkedIn Tumblr

ผลงานของ นายจักรพรรดิ บุญมาเปรม อายุ 15 ปี  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
ART EYE VIEW—หลังจากที่ มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ได้จัดนิทรรศการ “100ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์” นักเขียนการ์ตูนผู้ล่วงลับ เจ้าของฉายา “ราชาการ์ตูนไทย” และเป็นผู้ให้กำเนิดตัวการ์ตูน “ศุขเล็ก” ไปเมื่อปีปลายปี 2558 และกิจกรรมส่วนหนึ่งของนิทรรศการในครั้งนั้นคือการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน

ปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีครบรอบ 101 ปีชาตกาลของประยูร ( ผู้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2535 สิริอายุ 77 ปี) และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการส่งเสริมและสนับสนุนนักเขียนการ์ตูนเยาวชน ให้มีโอกาสแสดงและพัฒนาฝีมือ และในฐานะประชาชนคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเจ้าแผ่นดินผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

มูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูนขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้โครงการจัดประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล “ประยูร จรรยาวงษ์” ประจำปี 2559 ในหัวข้อ “วิธีรักพระเจ้าอยู่หัว” (ตามที่ประยูรเคยมีผลงานการ์ตูน “วิธีรักพระเจ้าอยู่หัว” ตามแบบของนายศุขเล็ก ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2515)

ปรากฏว่ามีเยาวชน จากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 80 ชิ้น และคณะกรรมการได้ตัดสินให้ผลงานของ นายจักรพรรดิ บุญมาเปรม อายุ 15 ปี โรงเรียนดงมูลวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ,ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ตกเป็นของเด็กหญิง สริณรัตน์ ชัยดุษฎีกุล อายุ 12 ปี โรงเรียนจันทรวิทยา กรุงเทพฯ และรางวัลชมเชย อีก 2 รางวัล ตกเป็นของ เด็กชายพู่กัน สร่องศรี อายุ 10 ปี โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ และเด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ อายุ 11ปี โรงเรียนวิทยาสาธิต จังหวัดภูเก็ต

นอกจากภาพลายเส้น จักรพรรดิยังได้เสนอวิธีรักพระเจ้าอยู่หัว ผ่านข้อความที่ปรากฎในผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยว่า

การบอกรักในหลวงมีมากมายหลายวิธี เช่น ผมจะขยันหมั่นเพียรศึกษาและจะไม่ย่อท้อ…ผมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม…หนูจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง และถือในความถูกต้อง…พวกเราจะขอน้อมรับพระราชดำรัสไปปฏิบัติตามแล้วเราชาวไทยจะขอบอกรักพ่อตลอดไป

มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากประกวด ใน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2560 (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสอนวาดภาพ ลายเส้น และการ์ตูน (โดยวิทยากร ครูหนุ่ม แก้วมังกร) ให้แก่ เด็กๆและผู้ปกครอง


ผลงานของเด็กหญิง สริณรัตน์ ชัยดุษฎีกุล อายุ 12  ปี โรงเรียนจันทรวิทยา กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลืศ
ผลงานของ เด็กชายพู่กัน สร่องศรี อายุ 10 ปี  โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพฯ  ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย
ผลงานของเด็กหญิงวัชรีวรรณ สงวนสินธ์ อายุ 11ปี โรงเรียนวิทยาสาธิต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It