Art Eye View

ศิลปะภาคฤดูร้อน ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถ.เจ้าฟ้า หรือ หอศิลป์เจ้าฟ้า ที่หลายคนคุ้นเคย จัด โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 36 ประจำปี 2560 โครงการซึ่งดำเนินกาiจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านศิลปะให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ด้วยการเข้ารับการอบรมศิลปะ อันจะก่อให้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะ

การอบรมในครั้งล่าสุดนี้ จัดการอบรมใน 3 ทักษะ ได้แก่ วาดการ์ตูน วาดสีน้ำ และวาดลายเส้น อบรมระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน พ.ศ.2560 ทุกวันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์, วันอังคาร)

รายละเอียดการอบรม

วาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกตและนำเอาลักษณะเด่นของสิ่ง ที่จะวาด ศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ

ระดับ ป.1 – ป.3

เวลา 09.00 – 12.00 น.
กลุ่มที่ 1 วิทยากร ครูอุ๋ง สุธีรา รุ่งเรืองเสาวภาคย์ (รับ 20 คน)
กลุ่มที่ 2 วิทยากร ครูจิว ดินหิน รักพงษ์อโศก (รับ 20 คน)

เวลา 13.00 -16.00 น.
วิทยากร ครูกอล์ฟ สุธาสินีย์ สุวุฒโฑ (รับ 20 คน)

ระดับ ป.4 – ป.6

เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร ครูลี่ ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร (รับ 20 คน)

เวลา 13.00 -16.00 น.
วิทยากร ครูเบศร์ ภูเบศร์ สินอำพล (รับ 20 คน)

วาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง, การระบายเคลือบ ฯลฯ

ระดับ ป.4 – ป.6

เวลา 13.00 -16.00 น.
วิทยากร ครูเล็ก ณรงค์เดช ศุขสายชล (รับ 20 คน)

ระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป

เวลา 13.00 -16.00 น.
วิทยากร ครูเก๋ พัชรินทร์ อนวัชประยูร (รับ 20 คน)

วาดลายเส้น พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆและการให้น้ำหนักจากหุ่นนิ่งรูปทรงต่างๆ

ระดับ ม.1 – บุคคลทั่วไป
เวลา 09.00 – 12.00 น.
วิทยากร ครูบี อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์ (รับ 20 คน)

การรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ.2560 สมัครได้ด้วยตัวเองที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หลักสูตรใดมีผู้สมัครเต็มจำนวนจะปิดรับทันที)

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เข้ารับการอบรม
– ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อคนต่อคอร์ส (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ โทร. 0- 2281- 2224 (วันพุธ – วันอาทิตย์) หรือที่ fanpage facebook : TheNationalGalleryBangkok

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It