Art Eye View

“ศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู” หนังสือเล่มเดียวที่ตีพิมพ์ “ภาพวาดสมเด็จพระสังฆราช” 20 พระองค์ของประเทศไทย

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—“ศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู” นอกจากจะเป็นหนังสือ ที่รวบรวมผลงานของ อาจารย์ปัญญา เพ็ชรชู ศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนภาพเหมือนบุคคลอันดับต้นๆของเมืองไทยและอาจารย์สอนศิลปะแห่งรั้วเพาะช่าง ผู้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2559 และกล่าวกันว่าเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่อาจารย์ปัญญา อยากฝากไว้ให้แผ่นดิน

หนังสือเล่มนี้ยังเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่ตีพิมพ์ภาพวาดสมเด็จพระสังฆราช 20 พระองค์ของประเทศไทย เพราะขณะที่อาจารย์ปัญญายังมีชีวิตอยู่ นอกจากอุทิศตนให้กับศิลปะในฐานะศิลปินและครูสอนศิลปะ ยังอุทิศเวลาส่วนหนึ่งรับใช้พระพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วย จึงทำให้มีโอกาสเขียนภาพพระสงฆ์จำนวนมาก

และอาจารย์ปัญญายังเคยกล่าวด้วยว่า“ภาพเหมือนที่ผมชอบเขียนที่สุดคือภาพพระสงฆ์เพราะเขียนได้ง่ายและท่านนำจิตใจเราไปสู่ความดี กิเลสลดลง”

เมื่อปี พ.ศ.2552 อาจารย์ปัญญาเคยมีโอกาสเขียนภาพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สุขุมธรรมวิธานธำรงสกลมหาสงฆปริณายก ตรีปิฎกธราจารย อัมพราภิธานสังฆวิสุตปาพจนุตตมสาสนโสภณ กิตตินิรมลคุรุฐานียบัณฑิต วชิราลงกรณนริศรปสันนาภิสิตประกาศ วิสารทนาถธรรมทูตาภิวุฒ ทศมินทรสมมุติปฐมสกลคณาธิเบศร ปวิธเนตโยภาสวาสนวงศวิวัฒ พุทธบริษัทคารวสถาน วิบูลสีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทรชินวรมหามุนีวงศานุศิษฎ บวรธรรมบพิตร สมเด็จพระสังฆราช (พระนามเต็ม ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏ) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 เมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งภาพนี้ถูกตีพิมพ์ไว้ในหนังสือ “ศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู”

และเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา พระองค์ยังทรงมีพระเมตตา เป็นประธานในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ปัญญา ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
ถ่ายเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2560 ในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ปัญญา ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร
เนื่องในโอกาสพิเศษที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม แต่งตั้ง สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

คณะทำงานหนังสือ “ศาสตรเมธี ปัญญา เพ็ชรชู” จึงลดราคาหนังสือเป็นกรณี จากราคาชุดละ 3,500 บาท เหลือเพียงราคาชุดละ 2,999 บาท (รวมค่าขนส่ง) เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการมีหนังสือรวบรวมผลงานของปัญญาไว้ครอบครอง (จำนวนจำกัดเพียง 90 ชุดเท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือได้ 2 ทาง คือ 1.ซื้อด้วยตนเองที่ ห้องอาจารย์ปัญญา ชั้น 1 ตึกออกแบบ โรงเรียนเพาะช่าง ถนนตรีเพชร และ 2.สั่งซื้อผ่านทางหน้าเพจ facebook ศาสตรเมธีปัญญา เพ็ชรชู

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It