Art Eye View

Google ร่วมรำลึกถึง “ป. อินทรปาลิต” นักเขียนเจ้าของผลงาน “พล นิกร กิมหงวน”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—12 พฤษภาคม 2560 นอกจากจะตรงกับ “วันพืชมงคล” ยังตรงกับวัน คล้ายวันเกิด ของ ป. อินทรปาลิต หรือ ปรีชา อินทรปาลิต นักเขียน แนวหัสนิยาย บันเทิง

วันคล้ายวันเกิดปีที่ 107 ปี Google ร่วมรำลึกถึง ป. อินทรปาลิต เจ้าของผลงานที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก คือ พล นิกร กิมหงวน หรือ สามเกลอ ด้วยภาพดูเดิล (ภาพที่วาดลงบนโลโก้ของกูเกิล) หน้าเว็บ แทนการย้ำเตือนให้ทุกคนรำลึกถึง “วันพืชมงคล” เหมือนเช่นปีที่ผ่านๆมา ขณะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เช้าวันนี้ยังคงจัดให้มี พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เหมือนเช่นทุกปี

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It