Art Eye View

"คุกความคิด” ผลงานสะท้อนจิตใจมนุษย์ คว้ายอดเยี่ยมอันดับ 1 จิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19

Pinterest LinkedIn Tumblr

ART EYE VIEW—“จิตใจมนุษย์ต่างเคยประสบกับความรู้สึกที่ดีและร้าย แต่การยึดติดอยู่กับความทรงจำเก่าๆ ฝังใจอยู่กับความรู้สึกในอดีตที่เป็นเรื่องเสียใจและหดหู่อยู่ตลอดเวลา จนทำให้หลงลืมความสุขในปัจจุบันไป จึงเสมือนการติดคุกทางความคิด”

คือแนวคิดที่ วนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ ศิลปินรุ่นใหม่จาก จ.สุราษฎร์ธานี สะท้อนออกมาผ่านผลงาน “คุกความคิด” จนได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 9 ท่าน คัดเลือกให้เป็นผลงานยอดเยี่ยมอันดับ 1 จากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ ครั้งที่ 19

ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ผู้เป็นหนึ่งในจำนวนคณะกรรมการตัดสิน ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ว่า

“การตัดสินงานศิลปะทุกแขนง ผมใช้หลักเกณฑ์ในความเป็นเอกภาพ ความพอเหมาะความพอเพียง แนวคิดแรงบันดาลใจ ประเด็นที่ศิลปินต้องการจะสื่อสารนั้นจะถ่ายทอดเรื่องราวด้วยเทคนิควิธีการหรือรูปแบบออกมาได้อย่างไร สามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ สำหรับผลงานชิ้นนี้ผมพิจารณาจากความงาม หลักคิด และการจัดองค์ประกอบภาพ ซึ่งผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมานี้นำเสนอเงื่อนไขทั้งสามข้อออกมาได้อย่างลงตัว สะท้อนถึงความสมบูรณ์ในชีวิตของศิลปินเอง โดยอาจจะอยู่บ้านแล้วถูกกักขัง มีชีวิตที่ไม่อิสระ แล้วนำเอาความคิดที่ไม่ได้รับอิสระเหล่านั้นมาแสดงออก โดยใช้ตุ๊กตาสัตว์วางซ้อนกับโครงสร้างคล้ายกรงขัง แต่ไม่ได้ถูกขังเต็มตัว สามารถตีความได้ว่าอาจจะมีชีวิตที่ถูกกึ่งกักขังกึ่งอิสระ วิธีคิดของศิลปินเช่นนี้ดีมาก และฝีมือการวาดตุ๊กตาขนสัตว์ก็ทำให้ได้อารมณ์ที่เป็นตุ๊กตาจริงๆ กรงเหล็กดูแข็งแรง องค์ประกอบทุกอย่างนั้นลงตัวและสื่อความหมายออกมาได้ดีทั้งหมด”

ส่วนผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จำนวนสองรางวัลได้แก่ ผลงาน “Dimension W No.1” ผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ของ นายเจษฎากร แดงอร่าม อายุ 27 ปี จ.สมุทรสาคร สะท้อนถึงรูปแบบการดึงดูดใจของสื่อในยุคปัจจุบันที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว ความสวยงามของสี ฯลฯ ซึ่งส่งผลต่อการตีความหมายของผู้ชม และ“สุนทรียแห่งจิตรกรรม” ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันผสมอะคริลิก ของ นายณัฐพงษ์ ฤคดี อายุ 30 ปี จ.ชุมพร ซึ่งสื่อให้เห็นว่าผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใด ล้วนมีคุณค่าและสุนทรียประจำตัวทั้งสิ้น

และผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จำนวนสามรางวัล ได้แก่ ผลงานชื่อ “เด็กน้อย” จิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิกบนใยสังเคราะห์ ของ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย อายุ 46 ปี จ.กาฬสินธุ์ ,ผลงานชื่อ “กลเรา” จิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมัน ของ นายนภนันท์ รังสีธรรมคุณ อายุ 22 ปี จากกรุงเทพฯ และ ผลงานชื่อ “นิทานธรรม” จิตรกรรมเทคนิคสีฝุ่น ของ นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส อายุ 42 ปี จ.สุพรรณบุรี

นอกจากนี้ยังมีรางวัลดีเด่น อีกจำนวน 10 รางวัล ซึ่งผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ทาง www.panasonic.com/th และจะมีพิธีมอบรางวัล พร้อมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 3-27 สิงหาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า
ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในจำนวนคณะกรรมการตัดสิน

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It