Art Eye View

“วันผู้ลี้ภัยโลก” ฉายหนังสารคดี ผู้ลี้ภัยชาวซีเรีย ในค่ายใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นพื้นที่ที่ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยได้อพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากสถิติแล้วมีผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 120,000 คน โดยในจำนวนนี้ ประมาณ 110,000 คน เป็นผู้หลบหนีภัยการสู้รบจากประเทศเมียนมาซึ่งถูกจัดอยู่ให้พักอาศัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี แล้ว และอีกประมาณ 8,000 คน เป็นผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจาก 40 ประเทศ ที่อาศัยอยู่ภายนอกค่ายผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยในเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้อพยพมาจากประเทศปากีสถาน เวียดนาม โซมาเลีย อิรัก ปาเลสไตน์ ซีเรีย และอื่นๆ ขณะเดียวกันยังคงมีผู้อพยพที่พยายามหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเพื่อแสวงหาการปกป้องคุ้มครองในลักษณะอื่นๆ ทั้งผู้อพยพชาวโรฮิงญา หรือผู้อพยพชาวอุยเกอร์

ดังนั้นเนื่องในวาระ “วันผู้ลี้ภัยโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มิถุนายน ของทุกปี เครือข่ายสิทธิของคนไร้รัฐและผู้ลี้ภัย ร่วมกับ องค์กร Asylum Access Thailand และ Documentary Club จัดงานเสวนาในหัวข้อ “เปิดสถานการณ์ผู้ลี้ภัยกวา 40 ชาติในประเทศไทย : สู่ความคุ้มครองและการจัดการที่เหมาะสมของรัฐไทย” โดยวิทยากรที่ทำงานในเรื่องผู้ลี้ภัย อาทิ ศิววงศ์ สุขทวี ผู้แทนเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ,อดิศร เกิดมงคล เครือข่ายองค์กรที่ทำงานด้านประชากรข้ามชาติ ,ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์สั้นตีแผ่เรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่อพยพลี้ภัยในประเทศไทย และภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “After Spring” ที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียในค่าย “ซาทารี” ประเทศจอร์แดน ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดเวทีในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ลี้ภัย และกลุ่มคนในความห่วงใยของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) รวมถึงเพื่อเป็นการเสนอแนะให้รัฐไทยมีแนวนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้อพยพลี้ภัยในประเทศไทยอย่างเป็นระบบมากขึ้นด้วย

ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It