Art Eye View

หัตถกรรมเครื่องจักสานภูมิปัญญาไทย ผสานเทคนิคถักทอพรมผ้าฝรั่งเศส “ความสามัญพิเศษ” ในผลงานศิลป์ “ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ”

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—10th(นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นที่ 10) ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ “Assimilate ความสามัญพิเศษ” โดย ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ

ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ หรือ เต้ ศิลปินไทยรุ่นใหม่จากจังหวัดเชียงใหม่ ผลงานศิลปะของเขา เกิดจากการตั้งคำถามกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างฝรั่งเศสและไทย ณ ช่วงเวลาที่ปฏิพัทธิ์ ศึกษาสาขาสิ่งทอและศิลปะการถักทอพรมผ้าทาพิสทรี (Tapestry) อยู่ที่สถาบัน École Supérieure des Beaux-arts TALM เมืองอ็องเฌ่ส์ ประเทศฝรั่งเศส

จึงก่อให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่หยิบเอาสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาเป็นวัสดุในการสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคนิคการถักทอพรมผ้าทาพิสทรี (Tapestry) ของฝรั่งเศสและเทคนิคการทำหัตถกรรมเครื่องจักสานตามภูมิปัญญาไทย ทั้งสองเทคนิคนี้ ถึงแม้จะมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของทั้งสองวัฒนธรรมที่ปฏิพัทธิ์ได้พบเจอผ่านชุดผลงานนี้ได้อย่างครบถ้วน

นิทรรศการ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม – วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 (วันจันทร์ – วันศุกร์เปิดเวลา 9.00 – 19.00 น. วันเสาร์เปิดเวลา 9.00 – 16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It