Art Eye View

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—วันที่ 28 ธันวาคม คือวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติวีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากพม่า วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี กองทัพเรือ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม ศาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม หรือ พระราชวังหลวงในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานีของไทย ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพเรือ

ขณะที่กรุงเทพมหานคร สำนักเขตธนบุรี ได้จัดงาน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วงเวียนใหญ่) และปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 250 ปี การสถาปนากรุงธนบุรี งานได้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27- 28 ธันวาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา หงส์อุเทน อาจารย์ประจำภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยเขียนบทความให้ข้อมูลว่า พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(วงเวียนใหญ่) เป็นผลงานประติมากรรมชิ้นเยี่ยมยอดที่สุดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี บิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ของไทย

เป็นพระบรมรูปทรงม้าที่มีขนาดเท่าครึ่งพระองค์จริง หล่อด้วยโลหะรมดำ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2497 ออกแบบและปั้นโดย ศาสตราจารย์ศิลป์ โดยมี สิทธิเดช แสงหิรัญ, ปกรณ์ เล็กสน และสนั่น ศิลากร เป็นผู้ช่วย

….ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นำเสนอภาพแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทยในท่าทางที่สง่างามสมชายชาตินักรบ สงบนิ่งและไม่หวั่นไหวดังศิลา แต่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความหาญกล้าและเด็ดเดี่ยว ม้าทรงของพระองค์นั้นเล่าแม้จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ แต่ก็เต็มไปด้วยพลังแห่งม้าศึกชั้นดีซึ่งเชี่ยวชาญในการยุทธ์ และกำลังคึกคะนองพร้อมรอคอยคำบัญชาจากจอมทัพให้โลดแล่นไปข้างหน้าเพื่อสร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่และนำชัยชนะกลับมาสู่มาตุภูมิ…


ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It