Art Eye View

เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม (The 3rd Bangkok Art Festival @ Siam) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงวัฒนธรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานพิธีเปิดโครงการ

ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นผู้รับผิดชอบ ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย จึงจัดทำโครงการ เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ณ สยาม เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนงานนโยบายนของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม การสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนทรัพย์และทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ด้วยมิติทางด้านวัฒนธรรม

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวอีกว่า การจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ปี 2561นี้ เป็นปีที่ 3 ที่สานต่อโครงการ โดยยังให้ความสำคัญ เรื่องการเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้ศิลปิน มีพื้นที่จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย ให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญจะเป็นพื้นที่ให้ศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและฝึกฝนเพื่อนำองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปสร้างงานศิลปะ สร้างรายได้และอาชีพ จึงหวังว่าเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินและเยาวชน สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่ายระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับงาน เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 และชั้น 2 สยามสแควร์วัน ในแต่ละเดือนมีธีมการจัดกิจกรรม ได้แก่

เดือนมกราคม “ของขวัญและการเฉลิมฉลอง”
เดือนกุมภาพันธ์ “ความรักและการแบ่งปัน”
เดือนมีนาคม “5 F : Food Film Fashion Fighting Festival”
เดือนเมษายน “ชุ่มฉ่ำผ้าขาวม้าครองเมือง”
เดือนพฤษภาคม “การ์ตูนและงานอดิเรก”
และเดือนมิถุนายน “ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 ตลาดนัดศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะมากมาย ตัวอย่างผลงานศิลปะ อาทิ วาดภาพเหมือน การ์ตูนล้อเลียน ผลงานศิลปะ และสินค้าทำมือ D.I.Y. ดีไซน์เก๋ๆ ฝีมือเยาวชน มีทั้งของใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ

โซนที่ 2 คัดสรรอาหารรสเด็ด รสชาติถูกปากและของกินสุดแนว สารพัดเมนูมาเอาใจวัยรุ่นชาวสยาม

และโซนที่ 3 เวทีโชว์การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดง/ดนตรี ไทยร่วมสมัยและจากเพื่อนบ้านอาเซียน อาทิ การแสดงร้องแร๊พผสมวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีสด การแสดงไทยร่วมสมัยและการแสดงดนตรีอาเซียน เป็นต้น
ส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It