Art Eye View

“พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ในหลวง ร.9 พระราชทานนาม, องค์หริภา ทรงสร้าง และศิลปินแห่งชาติ ออกแบบ

Pinterest LinkedIn Tumblr


ART EYE VIEW—พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงขอพระราชทานพระราชานุญาต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จัดทำโครงการจัดสร้าง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” พระประธาน ขนาดหน้าตัก 1.8 เมตร เพื่อนำไปประดิษฐานภายใน วิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และจัดทำโครงการจัดสร้างวัตถุมงคล ซึ่งเป็นพระบูชาองค์จำลอง “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” มีขนาดหน้าตัก 48 เซนติเมตร 5 นิ้ว และ 9 นิ้ว เป็นพระเครื่องลอยองค์ขนาดเล็ก พระพิมพ์ผง และเหรียญพระเนื้อโลหะต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการต่างๆ ในพระดำริฯ ซึ่งดำเนินการโดย กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระเมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระประธานในวิหารวัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ พร้อมทั้งจัดสร้างวัตถุมงคล ดังกล่าว

ปัจจุบันการดำเนินการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต พระประธาน และวัตถุมงคล ได้จัดทำต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนตรวจขี้ผึ้งต้นแบบ เพื่อจะเตรียมขั้นตอนในพิธีเททองในลำดับถัดไป

และเมื่อเร็วๆนี้ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จตรวจงานขี้ผึ้งต้นแบบพระประธาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” และตรวจงานขี้ผึ้งต้นแบบพระบูชา ณ โรงหล่อเอเชีย ไฟน์ อาร์ท อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา บูชา “พระพุทธปฎิมาสิริภานิรมิต” องค์จำลอง ไว้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว


สำหรับ ประวัติ พระประธาน “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” เมื่อพุทธศักราช 2553 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ซึ่งหมายถึง พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้น ออกแบบโดย นายเข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติ ปี 2555 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ มีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (วัชรอาสน์) เกศบัวตูม ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบพระเชียงแสน แบบสิงห์หนึ่ง ผสมผสานกับพุทธลักษณะศิลปะแบบคุปตะของอินเดีย ทวารวดี ศรีวิชัย และศิลปะแบบหริภุญชัย ลำพูน ประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. บนกลีบบัว ในตำแหน่งผ้าทิพย์ เปรียบดังดอกบัวกำลังผุด สื่อความหมายถึงการเจริญเติบโต เบิกบาน

สัญลักษณ์รูปงู ที่ปรากฏบนฐานสื่อถึงเรื่องราวตอนมารผจญในพุทธประวัติ กึ่งกลางฐานมีประติมากรรมรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่ตรงกลาง อยู่ตำแหน่งแนวตรงกันกับองค์ประธาน อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. และนักษัตรปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แสดงถึงความหมายของกาลเวลาและความเชื่อ ทั้งนี้ประติมากรต้องการออกแบบให้พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต เป็นพระที่บ่งบอกถึงยุคสมัยในการสร้าง จึงมีความแตกต่างจากประเพณีนิยมที่เคยทำมา

การออกแบบฐานพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต มิเคยมีปรากฏการออกแบบในลักษณะรูปแบบนี้มาก่อน โดยแต่ละส่วนมีความหมายสัมพันธ์กันก่อเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์ ตัวองค์พระมีรายละเอียดเส้นริ้วจีวร สังฆาฏิ พลิ้วไหว สื่อความหมายถึงความเมตตา นิ่มนวล อิ่มเอิบของพระพุทธองค์

ด้านหลังมีลายพระหัตถ์ของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จารึกอักษรเป็นนามของพระพุทธรูปว่า “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” สื่อความหมายว่า พระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสร้างขึ้นส่งข่าวสารงานศิลปะร่วมสมัย มาได้ที่ ข่าว ART EYE VIEW ของ www.manager.co.th Email: thinksea@hotmail.com

และคลิกเป็น แฟนเพจ ได้ที่ http://www.facebook.com/arteyeviewnews

Comments are closed.

Pin It