Art Eye View

สาธิตจุฬาฯ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13” Thais Try

Pinterest LinkedIn Tumblr


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “ศิลปกรรมนักเรียน ครั้งที่ 13” Thais Try เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สาธิตจุฬาฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BAAC) โดยมี นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธาน โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านสื่อสารบริการสังคมและพันธกิจสากล จุฬาฯ, รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ, ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ, อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมและรองคณบดีคณะครุศาสตร์, ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งผู้แทนนายกสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูสาธิตจุฬาฯ เข้าร่วมพิธีด้วย

นายชวนกล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องดีที่ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ได้ส่งเสริมให้นักเรียนเสพและผลิตงานศิลปะซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมและระบบการศึกษาไทยขาดแคลน ทั้งนี้ตนขออวยพรให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ พร้อมกันนั้นอดีตนายกรัฐมนตรียังได้วาดภาพ ศ.ดร.พิรงรอง แบบสดๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานชมบนเวทีด้วย โดยนายชวนใช้เวลาวาดภาพเพียง 15 นาทีเท่านั้น
สำหรับศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่ 13 Thais Try หรือ ไทย ไทย นั้นเป็นการส่งเสริมพื้นฐานด้านศิลปะให้แก่เยาวชนทั้งด้านทักษะ หรือสุนทรียศาสตร์ ให้มีความชำนาญจนเกิดความซาบซึ้งในศิลปะ นำไปสู่การบูรณาการและประยุกต์ใช้ร่วมกับการศึกษาวิชาอื่นๆ จนสามารถพัฒนาตนเองได้ในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมจึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะภายใต้แนวคิดดังกล่าว ประกอบกับในวาระที่ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ ครบรอบการสถาปนาเป็นปีที่ 60 ในปี 2561 นี้ จึงมีการจัดนิทรรศการดังกล่าวขึ้น โดยนอกจากนักเรียนจะได้แสดงออกถึงรูปแบบการสร้างงานศิลปะผ่านการคิด ทดลองและลงมือทำตามแบบอย่างไทยแล้ว ยังถือเป็นการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคให้แก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

ผศ.พัชริน สงวนผลไพโรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร.ร.สาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม ระบุว่า ในนิทรรศการ Thais Try ครั้งนี้ มีการจัดแสดงผลงานทั้งสิ้นจำนวน 121 ชิ้น จากฝีมือนักเรียน อาจารย์ และศิษย์เก่า โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ประกอบไปด้วย ศิลปะการออกแบบ, จิตรกรรม, คณิตศิลป์, ภาพพิมพ์ และประติมากรรมกระดาษ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-9 กันยายน 2561 ณ หอศิลปวัฒธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BAAC)Comments are closed.

Pin It