Art Eye View

สาธิตจุฬาฯ จัดแสดงผลงานนักเรียนโครงการ Art Learning พร้อม 4 ศิลปินเด็กชื่อดังโชว์วาดภาพสด

Pinterest LinkedIn Tumblr

นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน Art Learning
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ได้จัดประชุมพิธีปิดโครงการ Art Learning โดยมีการแสดงผลงานนักเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมการวาดภาพสดของศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียง 4 คน คือ “เพ้นท์ฟ้า” ด.ญ.เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวณิช อายุ 11 ขวบ, “อามานี่” ด.ช.วชิรวิทย์ สามารถ อายุ 12 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ จ.ภูเก็ต), “ภูผา” ด.ช.รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล อายุ 12 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดรุณา จ.ราชบุรี) และ “กาโม่” ด.ช.นัทพล โกมลารชุน อายุ 13 ปี (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม)

ไฮไลต์ของกิจกรรมวาดสดโดยศิลปินเด็กที่มีชื่อเสียงทั้ง 4 คน คือ อามานี่, ภูผา, เพ้นท์ฟ้า และกาโม่ เป็นกิจกรรมที่โครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ (Art Learning) โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ได้รับรู้คุณค่าความงามของศิลปะ และเพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่และผู้ปกครองที่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะให้แก่บุตรหลาน สามารถนำไปปรับใช้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่บุตรหลานได้ นอกจากนี้ ผลงานศิลปะทั้ง 4 ชิ้นของศิลปินเด็กยังได้มอบให้แก่การกุศลทั้งหมดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาและรักงานศิลปะจำนวน 4 ท่านได้บริจาคเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และมอบให้แก่มูลนิธิอิสรชนด้วย

ขณะเดียวกัน ในพิธีดังกล่าวยังมีนักดนตรีและนักร้องตัวจิ๋ว 4 คน นำโดย “ชินได” ด.ช.ดรัส วรรณสารเมธา นักเปียโนจิ๋วมือฉกาจชื่อดังจากรายการ Super10 และหนึ่งในนักเรียนโครงการ Art Learning ที่มาร่วมกันกับเพื่อนๆ บรรเลงเปียโนและขับร้องเพื่อขับกล่อมศิลปิน และสร้างบรรยากาศที่สบายๆ และผ่อนคลายมากที่สุดในการทำงานศิลปะ

สำหรับโครงการเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ART LEARNING เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถสูงทางด้านศิลปะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่มีความหลากหลายและน่าสนใจทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเรียนรู้ศิลปะทั้งในด้านการพัฒนาทักษะความสามารถทางศิลปะ และการรับรู้คุณค่าความงามของศิลปะในด้านจิตใจ ซึ่งนอกจากนักเรียนจะได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านศิลปะให้เต็มตามศักยภาพของตนเองแล้ว นักเรียนจะมีโอกาสได้แสดงความสามารถทางศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วย โดยได้เผยแพร่ผลงานศิลปะและแลกเปลี่ยนผลงานศิลปะในโอกาสต่างๆ การจัดกิจกรรมศิลปะให้แก่นักเรียนในโครงการ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ทำงานศิลปะอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน และสามารถนำกิจกรรมศิลปะไปทำในเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง ซึ่งการจัดกิจกรรมศิลปะของโครงการได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานศิลปะจากสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศและนานาชาติ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการบรรยายและนำชมงานศิลปะ รวมทั้งการเยี่ยมชมบ้านศิลปินและสถานที่สร้างงานศิลปะอีกด้วย

กาโม่ ด.ช.นัทพล โกมลารชุน ศิลปินเด็กอายุเพียง 13 ปี

นักเรียนสาธิตจุฬา ขับร้องและบรรเลงดนตรีระหว่างการวาดสด

นิทรรศการแสดงผลงานนนักเรียน Art Learning

อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์ ประธานโครงการ Art learning กล่าวรายงาน
ผศ.ทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวปิดโครงการ ภูผา ด.ช.รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล อายุ 12 ปี แสดงผลงานแบบสดๆ ให้น้องๆ ได้ชม

Comments are closed.

Pin It